Zambia

Zambia

Zambia (tiếng Anh : Republic of Zambia) là một Quốc gia Cộng Hòa nằm ở miền Nam châu Phi. Các nước láng giềng của Zambia bao gồm Cộng hòa Dân chủ Congo ở phía Bắc, Tanzania ở Đông Bắc, Malawi ở phía Đông, Mozambique, Zimbabwe, Botswana, Namibia ở phía Nam và Angola ở phía Tây. Thủ đô của Zambia là Lusaka, một thành phố nằm ở Đông Nam đất nước. Hầu hết dân số Zambia đều tập trung ở Lusaka và Vành Đồng ở Đông Bắc.

Danh sách Hiển thị: Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
Bộ tiền Zambia 4 tờ 2 5 10 20 Kwacha 2018

Bộ tiền Zambia 4 tờ 2 5 10 20 Kwacha 2018   .....

Bộ tiền Zambia 4 tờ 2 5 10 50 Kwacha

Bộ tiền Zambia 4 tờ 2 5 10 50 Kwacha   .....

Bộ tiền Zambia 5 tờ 20 50 100 500 1000 Kwacha

Bộ tiền Zambia 5 tờ 20 50 100 500 1000 Kwacha   .....

Zambia 2 Kawacha 2012 UNC

.....

Zambia 5 Kawacha 2012 UNC

.....

Zambia 10 Kawacha 2012 UNC

.....

Zambia 20 Kawacha 2012 UNC

.....

Zambia 50 Kawacha 2015 UNC

Tiền kỷ niệm 50 năm độc lập .....

Zambia 50 Kawacha 2014 UNC

.....

Zambia 100 Kawacha 2014 UNC

.....

Zambia 2 Kwacha 1980 UNC

.....

Zambia 5 Kwacha 1980 UNC

.....

Zambia 50 Kwacha 1980 UNC

.....

Zambia 10 Kwacha 1989 UNC

.....

Zambia 20 Kwacha 1989 UNC

.....

Zambia 20 Kwacha 2003 UNC

.....

Zambia 50 Kwacha 2003 UNC

.....

Zambia 100 Kwacha 2003 UNC

.....

Zambia 500 Kwacha 2011 UNC polymer

.....

Zambia 1000 Kwacha 2011 UNC polymer

.....

Zambia 5000 Kawacha 2011 UNC

.....

Zambia 10000 Kawacha 2009 UNC

.....

Zambia 20000 Kawacha 2008 UNC

.....

Zambia 50000 Kawacha 2012 UNC

.....