Zambia

Zambia

Zambia (tiếng Anh : Republic of Zambia) là một Quốc gia Cộng Hòa nằm ở miền Nam châu Phi. Các nước láng giềng của Zambia bao gồm Cộng hòa Dân chủ Congo ở phía Bắc, Tanzania ở Đông Bắc, Malawi ở phía Đông, Mozambique, Zimbabwe, Botswana, Namibia ở phía Nam và Angola ở phía Tây. Thủ đô của Zambia là Lusaka, một thành phố nằm ở Đông Nam đất nước. Hầu hết dân số Zambia đều tập trung ở Lusaka và Vành Đồng ở Đông Bắc.

Danh sách Hiển thị: Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
Bộ tiền Zambia 4 tờ 2 5 10 20 Kwacha 2018

Bộ tiền Zambia 4 tờ 2 5 10 20 Kwacha 2018   .....

Bộ tiền Zambia 4 tờ 2 5 10 50 Kwacha

Bộ tiền Zambia 4 tờ 2 5 10 50 Kwacha   .....

Bộ tiền Zambia 5 tờ 20 50 100 500 1000 Kwacha

Bộ tiền Zambia 5 tờ 20 50 100 500 1000 Kwacha   .....

MS2034 : Zambia 2 Kawacha 2012 UNC

.....

MS2035 : Zambia 5 Kawacha 2012 UNC

.....

MS2036 : Zambia 10 Kawacha 2012 UNC

.....

MS2037 : Zambia 20 Kawacha 2012 UNC

.....

MS2375 : Zambia 50 Kawacha 2015 UNC

Tiền kỷ niệm 50 năm độc lập .....

MS2038 : Zambia 50 Kawacha 2014 UNC

.....

MS2039 : Zambia 100 Kawacha 2014 UNC

.....

R267 : Zambia 2 Kwacha 1980 UNC

.....

R268 : Zambia 5 Kwacha 1980 UNC

.....

R269 : Zambia 50 Kwacha 1980 UNC

.....

R270 : Zambia 10 Kwacha 1989 UNC

.....

R271 : Zambia 20 Kwacha 1989 UNC

.....

R272 : Zambia 20 Kwacha 2003 UNC

.....

R273 : Zambia 50 Kwacha 2003 UNC

.....

R274 : Zambia 100 Kwacha 2003 UNC

.....

MS1940 : Zambia 500 Kwacha 2011 UNC polymer

.....

MS1941 : Zambia 1000 Kwacha 2011 UNC polymer

.....

MS2374 : Zambia 5000 Kawacha 2011 UNC

.....

MS2373 : Zambia 10000 Kawacha 2009 UNC

.....

MS412 : Zambia 20000 Kawacha 2008 UNC

.....

MS1575 : Zambia 50000 Kawacha 2012 UNC

.....