Zaire ( CHDC Congo xưa )

Zaire ( CHDC Congo xưa )
Danh sách Hiển thị: Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
Zaire 1 Makuta 1993 UNC

.....

Zaire 5 Makuta 1993 UNC

.....

Zaire 10 Makuta 1993 UNC

.....

Zaire 50 Makuta 1993 UNC

.....

Zaire 200 Makuta 1994 UNC

.....

Zaire 500 Makuta 1994 UNC

.....

Zaire 5000 Makuta 1995 UNC

.....

Zaire 10000 Makuta 1995 UNC

Tiền Zaire 10000 Makuta 1995 UNC Chân dung Mobutu Sese Seko “Thống chế báo gấm.....

Zaire 100000 Makuta 1992 UNC

Tiền Zaire 100000 Makuta 1992 UNC Chân dung Mobutu Sese Seko “Thống chế báo gấ.....

Zaire 100000 Makuta 1996 UNC

Tiền Zaire 100000 Makuta 1996 Chân dung Mobutu Sese Seko “Thống chế báo gấm&rd.....