Danh sách Hiển thị: Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
1 PIASTRE (1953)

1 PIASTRE (1953)

Liên Hệ

1 PIASTRE (1953) Giai đoạn 5 - Kỳ 2 - Đợt 1 (1953 - 1954) P-92 1 Piastre 1953 - 1954 Ph&aac.....

FRENCH INDOCHINA 1 PIASTRE 1953 VIETNAM

1 PIASTRE = 1 ĐỒNG (1953)( 1 đồng thuốc bắc) Giai đoạn 5 - Kỳ 2 - Đợt 2 (1952) P-104 1 Piastre.....

FRENCH INDOCHINA 1 PIASTRE 1953 LAOS

1 PIASTRE = 1 KIP (1953)( 1 đồng thuốc bắc) Giai đoạn 5 - Kỳ 2 - Đợt 1 (1953 - 1954) P-99 1 Pi.....

FRENCH INDOCHINA 1 PIASTRE 1953,CAMBODIA

.....

FRENCH INDOCHINA 1 PIASTRE 1954, VIETNAM

Giai đoạn 5 - Kỳ 2 - Đợt 3 (1952 - 1954) P-105 1 Piastre 1952 -1954 Phát hành tại V.....

FRENCH INDOCHINA 1 PIASTRE 1954,LAOS

1 PIASTRE = 1 KIP (1954)( chùa 3 nốc ) Giai đoạn 5 - Kỳ 2 - Đợt 3 (1952 - 1954) P-100 1.....

FRENCH INDOCHINA 1 PIASTRE 1954,CAMBODIA

1 PIASTRE = 1 RIEL (1954) ( chùa 2 nốc ) Giai đoạn 5 - Kỳ 2 - Đợt 3 (1952 - 1954) P-94 .....

FRENCH INDOCHINA 10 PIASTRES 1953 VIETNAM

10 PIASTRES = 10 ĐỒNG (1953) - 10 đồng Vịnh Hạ Long Giai đoạn 5 - Kỳ 2 - Đợt 3 (1952 - 1954) P.....

FRENCH INDOCHINA 10 PIASTRES 1953 LAOS

10 PIASTRES = 10 ĐỒNG (1953) - 10 đồng cô gái Lào Giai đoạn 5 - Kỳ 2 - Đợt 3 .....

FRENCH INDOCHINA 10 PIASTRES 1953, CAMBODIA

10 PIASTRES = 10 RIEL (1953) - 10 đồng múa Miên Giai đoạn 5 - Kỳ 2 - Đợt 3 (1952 - 1.....

FRENCH INDOCHINA 100 PIASTRES 1954, LAOS

100 PIASTRES = 100 KIP (1954) - 100 đồng 3 cô gái Lào Giai đoạn 5 - Kỳ 2 - Đợ.....

FRENCH INDOCHINA 100 PIASTRES 1954, CAMBODIA

100 PIASTRES = 100 RIELS (1954) - 3 cô gái Cam Giai đoạn 5 - Kỳ 2 - Đợt 3 (1952 - 19.....

100 PIASTRES 1954, VIETNAM

100 PIASTRES = 100 Dong (1954) - 100 đồng 3 cô gái VN Giai đoạn 5 - Kỳ 2 - Đợt 3 (19.....

200 PIASTRES 1954, CAMBODIA

200 PIASTRES = 200 RIELS (1953) - 200 đồng mặt đá Giai đoạn 5 - Kỳ 2 - Đợt 3 (1952 - 1954).....

200 PIASTRES 1954, VIETNAM

200 PIASTRES = 200 DONG (1953) - 200 đồng Bảo Đại Giai đoạn 5 - Kỳ 2 - Đợt 3 (1952 - 1954) P-9.....