Vanuatu

Vanuatu

Vanuatu, tên chính thức Cộng hòa Vanuatu, là đảo quốc gồm nhóm quần đảo vùng Melanesia, tây nam Thái Bình Dương. Quần đảo này nằm phía đông Úc cách 1.750 km, phía đông bắc Nouvelle-Calédonie cách 500 km, phía tây Fiji, và phía nam quần đảo Solomon.
Trước năm 1980, Vanuatu có tên là New Hebrides thuộc sự đồng trị của cả hai nước Anh và Pháp. Người Việt thời đó gọi Vanuatu là Tân Thế giới vì thực dân Pháp thường mộ phu chân đăng ở Đông Dương để đi khai phá và canh tác đồn điền ở đó.

Danh sách Hiển thị: Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
Vanuatu 500 Vatu 2017 UNC polymer

.....

Vanuatu 200 Vatu 2014 UNC polymer

.....

Vanuatu 1000 Vatu 2014 UNC polymer

.....

Vanuatu 2000 Vatu 2014 UNC polymer

.....

Vanuatu 10000 Vatu 2010 UNC

.....

Vanuatu 100 Vatu 1982 UNC

.....

Sale Vanuatu 200 Vatu 2007 UNC

Vanuatu 200 Vatu 2007 UNC

175.000 VNĐ 165.000 VNĐ

.....

Vanuatu 500 Vatu 2006 UNC

.....

Vanuatu 1000 Vatu 2005 UNC

Tiền kỷ niệm 25 năm độc lập .....