Sri Lanka

Sri Lanka

Sri Lanka, tên chính thức Cộng hòa Dân chủ Xã hội chủ nghĩa Sri Lanka (ශ්රී ලංකා trong ngôn ngữ Sri Lanka, இலங்கை trong tiếng Tamil; từng được gọi là Ceylon trước năm 1952), tiếng Việt xưa gọi là Tích Lan, là một đảo quốc với đa số dân theo Phật giáo ở Nam Á, nằm cách khoảng 31 kilômét (18½ dặm) ngoài khơi bờ biển phía nam Ấn Độ. Nước này thường được gọi là Hòn ngọc Ấn Độ Dương. Dân số Sri Lanka hơn 20 triệu người.

Danh sách Hiển thị: Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
Sale R264 : Sri Lanka 20 Rupees 2010 UNC

R264 : Sri Lanka 20 Rupees 2010 UNC

50.000 VNĐ 40.000 VNĐ

.....

MS1232 : Sri Lanka 50 Rupees 2010 UNC

.....

MS1233 : Sri Lanka 100 Rupees 2010 UNC

.....

Sale MS1234 : Sri Lanka 500 Rupees 2010 UNC

MS1234 : Sri Lanka 500 Rupees 2010 UNC

400.000 VNĐ 375.000 VNĐ

.....

Sale MS1235 : Sri Lanka 1000 Rupees 2010 UNC

MS1235 : Sri Lanka 1000 Rupees 2010 UNC

675.000 VNĐ 500.000 VNĐ

.....

MS1236 : Sri Lanka 5000 Rupees 2010 UNC

.....

R261 : Sri Lanka 10 Rupees 2006 UNC

.....

R262 : Sri Lanka 20 Rupees 2006 UNC

.....

R263 : Sri Lanka 50 Rupees 2006 UNC

.....

MS520d : Sri Lanka 100 Rupees 2005 UNC

.....

MS520e : Sri Lanka 500 Rupees 2005 UNC

.....

MS520f : Sri Lanka 1000 Rupees 2006 UNC

.....

MS2327 : Sri Lanka 200 Rupees 1998 UNC polymer

.....

MS2213 : Sri Lanka 1000 Rupees 2009 UNC

Tiền kỷ niệm .....

MS1153 : Sri Lanka 5 Rupees 1982 UNC

.....

MS1156 : Sri Lanka 50 Rupees 1982 UNC

.....

MS1157 : Sri Lanka 100 Rupees 1982 UNC

.....

MS1451a : Sri Lanka 10 Rupees 1985 UNC

.....

MS1451b : Sri Lanka 20 Rupees 1985 UNC

.....

MS1154 : Sri Lanka 10 Rupees 1990 UNC

.....

MS1155 : Sri Lanka 20 Rupees 1990 UNC

.....

MS1158 : Sri Lanka 1000 Rupees 1990 UNC

.....

MS1436c : Sri Lanka 10 Rupees 1977 UNC

.....

MS1284 : Sri Lanka 2 Rupees 1979 UNC

.....

MS1285 : Sri Lanka 5 Rupees 1979 UNC

.....

MS1286 : Sri Lanka 10 Rupees 1979 UNC

.....

MS1287 : Sri Lanka 20 Rupees 1979 UNC

.....

MS1362 : Sri Lanka 50 Rupees 1979 UNC

.....

MS1363 : Sri Lanka 100 Rupees 1979 UNC

.....

MS1436a : Sri Lanka 2 Rupees 1977 UNC

.....

MS1436b : Sri Lanka 5 Rupees 1974 UNC

.....