Danh sách Hiển thị: Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
Nepal 5 Rupees 2017 UNC

.....

Surinam 5 Gulden 1963 UNC

.....

Surinam 10 Gulden 1963 UNC

.....

Surinam 25 Gulden 1988 UNC

.....

Surinam 2 1/2 Gulden 1985 UNC

.....

Suriname 5 Gulden 2000 UNC

.....

Suriname 10 Gulden 2000 UNC

.....

Suriname 25 Gulden 2000 UNC

.....

Surinam 5 Gulden 1998 UNC

.....

Surinam 10 Gulden 1998 UNC

.....

Surinam 25 Gulden 1998 UNC

.....

Surinam 100 Gulden 1998 UNC

.....

Venezuela 5 Bolivares 1989 UNC

.....

Sale Venezuela 2 Bolivares 2012 UNC

Venezuela 2 Bolivares 2012 UNC

35.000 VNĐ 25.000 VNĐ

.....

Venezuela 5 Bolivares 2011 UNC

.....

Venezuela 10 Bolivares 2011 UNC

.....

Uzbekistan 5 Sum 1994 UNC

.....

Uzbekistan 25 Sum 1994 UNC

.....

Uzbekistan 50 Sum 1994 UNC

.....

Ukraine 1 Hryven 2011 UNC

.....

Ukraine 2 Hryven 2011 UNC

.....

Nam Tư - Yugoslavia 10 Dinara 1994 UNC

.....

Nam Tư - Yugoslavia 5 Dinara 1986 UNC

.....

Nam Tư - Yugoslavia 10 Dinara 1986 UNC

.....

Nam Tư - Yugoslavia 20 Dinara 1986 UNC

Tiền giấy Nam Tư Yugoslavia 20 Dinara 1986 UNC Hình ảnh tàu chở hàng tại bến.....

Nam Tư - Yugoslavia 50 Dinara 1986 UNC

.....

Nam Tư - Yugoslavia 100 Dinara 1986 UNC

.....

Nam Tư - Yugoslavia 500 Dinara 1986 UNC

.....

Nam Tư - Yugoslavia 1000 Dinara 1986 UNC

.....

Turkmenistan 1 Manat 2009 UNC

.....

Trinidad and Tobago 1 Dollar 2006 UNC

.....

Serbia 10 Dinara 2013 UNC

.....

Serbia 20 Dinara 2013 UNC

.....

Tranistria 1 Rubles 2000 UNC

.....

Tranistria 5 Rubles 1994 UNC

.....

Tranistria 10 Rubles 1994 UNC

.....

Thailand 20 Baht 2003 UNC

.....

Tajikistan 5 Diram 1999 UNC

.....

Syria 5 Pound 1991 UNC

.....

Syria 10 Pound 1991 UNC

.....

Sale Sudan 25 Piastres 1987 UNC

Sudan 25 Piastres 1987 UNC

30.000 VNĐ 35.000 VNĐ

.....

Sudan 1 Pound 1987 UNC

.....

Sudan 5 Pound 1991 UNC

.....

Sudan 10 Pound 1991 UNC

Tiền giấy Sudan 10 Pound 1991 UNC Mặt trước: Bên trái tờ tiền là hình .....

Sale Somalia 50 Shilling 1991 UNC

Somalia 50 Shilling 1991 UNC

50.000 VNĐ 40.000 VNĐ

.....

Slovenia 1 Tolarjev 1990 UNC

.....

Slovenia 2 Tolarjev 1990 UNC

.....

Slovenia 10 Tolarjev 1992 UNC

.....

Slovenia 20 Tolarjev 1992 UNC

.....

Rwanda 100 Francs 2003 UNC

.....

Sale Nga - Russia 10 Rubles 1997 UNC

Nga - Russia 10 Rubles 1997 UNC

45.000 VNĐ 40.000 VNĐ

.....

Nga - Russia 5000 Rubles 1992 UNC

.....