Danh sách Hiển thị: Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
MS1780 : Georgia 1 Lari 2002 UNC

.....

R6a : Ai Cập - Egypt 5 Piastres 2001 UNC

.....

R6b : Ai Cập - Egypt 10 Piastres 2001 UNC

.....

R6c : Ai Cập - Egypt 25 Piastres 2008 UNC

.....

R6d : Ai Cập - Egypt 50 Piastres 2008 UNC

.....

R7 : Ai Cập - Egypt 1 Pound 2008 UNC

.....

R72d : Croatia 25 Dinara 1991 UNC

.....

R72c : Croatia 10 Dinara 1991 UNC

.....

R72b : Croatia 5 Dinara 1991 UNC

.....

R72a : Croatia 1 Dinara 1991 UNC

.....

R73 : Croatia 10 Dinara 1991 UNC

.....

R74 : Croatia 50000 Dinara 1993 UNC

.....

R75 : Croatia 100000 Dinara 1993 UNC

.....

R70a : Congo 1 Cents 1997 UNC

.....

R70b : Congo 5 Cents 1997 UNC

.....

R70c : Congo 10 Cents 1997 UNC

.....

R70d : Congo 20 Cents 1997 UNC

.....

R70e : Congo 50 Cents 1997 UNC

.....

R71a : Congo 10 Francs 2007 UNC

.....

R71b : Congo 20 Francs 2007 UNC

.....

R71c : Congo 50 Francs 2007 UNC

.....

Sale MS1998 : Congo 500 Francs 2002 UNC

MS1998 : Congo 500 Francs 2002 UNC

125.000 VNĐ 105.000 VNĐ

.....

R237 : Colombia 10 Pesos 1980 UNC

.....

R69 : Colombia 100 pesos 1991 UNC

.....

MS2022 : Cambodia 1000 Riels 2013 UNC

Tiền kỷ niệm vua Sihanouk .....

R67 : Cambodia 50 Riels 2002 UNC

.....

R68 : Cambodia 100 Riels 2002 UNC

.....

R66 : Cambodia 100 Riels 1972 UNC

.....

R62 : Burundi 10 Francs 2005 UNC

.....

R63 : Burundi 20 Francs 2005 UNC

.....

Sale R64 : Burundi 50 Francs 2007 UNC

R64 : Burundi 50 Francs 2007 UNC

40.000 VNĐ 30.000 VNĐ

.....

Sale R65 : Burundi 100 Francs 2011 UNC

R65 : Burundi 100 Francs 2011 UNC

40.000 VNĐ 35.000 VNĐ

.....

R60 : Bulgaria 20 Leva 1991 UNC

.....

R61 : Bulgaria 50 Leva 1992 UNC

.....

MS1667a : Brunei 1 Ringgit 2011 UNC polymer

.....

Brunei 1 Ringgit 2008 UNC polymer

.....

R46 : Brazil 50 Cruzados 1988 UNC

.....

R47 : Brazil 50 Cruzados novos 1990 UNC

.....

R48 : Brazil 100 Cruzados 1989 UNC

.....

R49 : Brazil 100 Cruzados novos 1989 UNC

.....

R50 : Brazil 200 Cruzeiros 1990 UNC

.....

R51 : Brazil 500 Cruzados 1987 UNC

.....

R52 : Brazil 500 Cruzados 1990 UNC

.....

R53 : Brazil 1000 Cruzados 1989 UNC

.....

R54 : Brazil 1000 Cruzeiros 1991 UNC

.....

R55 : Brazil 5000 Cruzeiros 1993 UNC

.....

MS814 : Brazil 1 Cruzeiros 1972 UNC

.....