Danh sách Hiển thị: Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
Bulgaria 100 Leva 1993 UNC

.....

Georgia 1 Lari 2002 UNC

.....

Ai Cập - Egypt 5 Piastres 2001 UNC

.....

Ai Cập - Egypt 10 Piastres 2001 UNC

.....

Ai Cập - Egypt 25 Piastres 2008 UNC

.....

Ai Cập - Egypt 50 Piastres 2008 UNC

.....

Ai Cập - Egypt 1 Pound 2008 UNC

.....

Croatia 25 Dinara 1991 UNC

.....

Croatia 10 Dinara 1991 UNC

.....

Croatia 5 Dinara 1991 UNC

.....

Croatia 1 Dinara 1991 UNC

.....

Croatia 10 Dinara 1991 UNC

.....

Croatia 50000 Dinara 1993 UNC

.....

Croatia 100000 Dinara 1993 UNC

.....

Congo 1 Cents 1997 UNC

.....

Congo 5 Cents 1997 UNC

.....

Congo 10 Cents 1997 UNC

.....

Congo 20 Cents 1997 UNC

.....

Congo 50 Cents 1997 UNC

.....

Congo 10 Francs 2007 UNC

.....

Congo 20 Francs 2007 UNC

.....

Congo 50 Francs 2007 UNC

.....

Sale Congo 500 Francs 2002 UNC

Congo 500 Francs 2002 UNC

125.000 VNĐ 105.000 VNĐ

.....

Colombia 10 Pesos 1980 UNC

.....

Colombia 100 pesos 1991 UNC

.....

Cambodia 1000 Riels 2013 UNC

Tiền kỷ niệm vua Sihanouk .....

Cambodia 50 Riels 2002 UNC

.....

Cambodia 100 Riels 2002 UNC

.....

Cambodia 100 Riels 1972 UNC

.....

Burundi 10 Francs 2005 UNC

.....

Burundi 20 Francs 2005 UNC

.....

Sale Burundi 50 Francs 2007 UNC

Burundi 50 Francs 2007 UNC

40.000 VNĐ 30.000 VNĐ

.....

Sale Burundi 100 Francs 2011 UNC

Burundi 100 Francs 2011 UNC

40.000 VNĐ 35.000 VNĐ

.....

Bulgaria 20 Leva 1991 UNC

.....

Bulgaria 50 Leva 1992 UNC

.....

Brunei 1 Ringgit 2011 UNC polymer

.....

Brunei 1 Ringgit 2008 UNC polymer

.....

Brazil 50 Cruzados 1988 UNC

.....

Brazil 50 Cruzados novos 1990 UNC

.....

Brazil 100 Cruzados 1989 UNC

.....

Brazil 100 Cruzados novos 1989 UNC

.....

Brazil 200 Cruzeiros 1990 UNC

.....

Brazil 500 Cruzados 1987 UNC

.....

Brazil 500 Cruzados 1990 UNC

.....

Brazil 1000 Cruzados 1989 UNC

.....

Brazil 1000 Cruzeiros 1991 UNC

.....

Brazil 5000 Cruzeiros 1993 UNC

.....