Peru

Peru

Peru (tiếng Tây Ban Nha: Perú), tên chính thức là Cộng hòa Peru (tiếng Tây Ban Nha: República del Perú) là một quốc gia nằm ở phía tây châu Nam Mỹ. Peru giáp Ecuador và Colombia phía bắc, giáp Brasil và Bolivia phía đông, giáp Chile phía nam và giáp Thái Bình Dương phía tây. Dân số của Peru vào tháng 7 năm 2007 là 28.674.757 người[5], mật độ dân số khoảng 21 người/km².
Peru chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào ngày 14 tháng 11 năm 1994.

Danh sách Hiển thị: Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
R278 : Peru 5 soles 1975 UNC

.....

R166 : Peru 10 soles 1975 UNC

.....

R167 : Peru 50 soles 1977 UNC

.....

R168 : Peru 10 Intis 1987 UNC

.....

R169 : Peru 50 Intis 1987 UNC

.....

R170 : Peru 100 Intis 1987 UNC

.....

R171 : Peru 500 Intis 1987 UNC

.....

R172 : Peru 1000 Intis 1988 UNC

.....

MS1805 : Peru 5000 Intis 1988 UNC

.....

MS1806 : Peru 10000 Intis 1988 UNC

.....

MS1807 : Peru 50000 Intis 1988 UNC

.....

MS1808 : Peru 100000 Intis 1989 UNC

.....

MS1809 : Peru 500000 Intis 1989 UNC

.....

MS1810 : Peru 1000000 Intis 1990 UNC

.....

MS1811 : Peru 5000000 Intis 1991 UNC

.....

Sale MS715 : Peru 10 Soles 2011 UNC

MS715 : Peru 10 Soles 2011 UNC

240.000 VNĐ 225.000 VNĐ

.....

MS716 : Peru 20 Soles 2011 UNC

.....

MS717 : Peru 50 Soles 2011 UNC

.....

MS1885 : Peru 5 Soles 1963 UNC

.....

MS1886 : Peru 10 Soles 1962 UNC

.....