Oman

Oman

Oman (tiếng Ả Rập: سلطنة عُمان) là một quốc gia tại Trung Đông. Tên đầy đủ là Vương quốc Oman.
Ngày 9 tháng 6 năm 1992, Việt Nam và Oman thiết lập quan hệ ngoại giao.

Danh sách Hiển thị: Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
Oman 1 Rial 2015 UNC

Oman 1 Rial 2015 UNC

175.000 VNĐ

Tiền kỷ niệm 45 năm độc lập .....

MS467 : Oman 100 Baisa 1995 UNC

.....

MS492a : Oman 1/2 Rial 1995 UNC

.....

Oman 1 Rial 2005 UNC

Oman 1 Rial 2005 UNC

140.000 VNĐ

Tiền kỷ niệm 35 năm độc lập .....

MS492b : Oman 1 Rial 1995 UNC

.....

MS1833 : Oman 5 Rial 2012 UNC hybrid

Tiền kỷ niệm 40 năm độc lập .....

Oman 5 Rial 2000 UNC

Oman 5 Rial 2000 UNC

800.000 VNĐ

.....

MS1864 : Oman 10 Rial 2010 UNC hybrid

Tiền kỷ niệm 40 năm độc lập .....

MS1484 : Oman 20 Rial 2010 UNC hybrid

Tiền kỷ niệm 40 năm độc lập .....

Oman 1/4 Rial 1989 UNC

Oman 1/4 Rial 1989 UNC

200.000 VNĐ

.....

Oman 1/2 Rial 1989 UNC

Oman 1/2 Rial 1989 UNC

325.000 VNĐ

.....

Oman 1 Rial 1989 UNC

Oman 1 Rial 1989 UNC

425.000 VNĐ

.....

MS1832 : Oman 200 Baisa 1977 UNC

.....

MS1831 : Oman 100 Baisa 1977 UNC

.....