Oman

Oman

Oman (tiếng Ả Rập: سلطنة عُمان) là một quốc gia tại Trung Đông. Tên đầy đủ là Vương quốc Oman.
Ngày 9 tháng 6 năm 1992, Việt Nam và Oman thiết lập quan hệ ngoại giao.

Danh sách Hiển thị: Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
Oman 1 Rial 2015 UNC

Oman 1 Rial 2015 UNC

175.000 VNĐ

Tiền kỷ niệm 45 năm độc lập .....

Oman 100 Baisa 1995 UNC

.....

Oman 1/2 Rial 1995 UNC

Oman 1/2 Rial 1995 UNC

100.000 VNĐ

.....

Oman 1 Rial 2005 UNC

Oman 1 Rial 2005 UNC

140.000 VNĐ

Tiền kỷ niệm 35 năm độc lập .....

Oman 1 Rial 1995 UNC

Oman 1 Rial 1995 UNC

200.000 VNĐ

.....

Oman 5 Rial 2012 UNC hybrid

Tiền kỷ niệm 40 năm độc lập .....

Oman 5 Rial 2000 UNC

Oman 5 Rial 2000 UNC

800.000 VNĐ

.....

Oman 10 Rial 2010 UNC hybrid

Tiền kỷ niệm 40 năm độc lập .....

Oman 20 Rial 2010 UNC hybrid

Tiền kỷ niệm 40 năm độc lập .....

Oman 1/4 Rial 1989 UNC

Oman 1/4 Rial 1989 UNC

200.000 VNĐ

.....

Oman 1/2 Rial 1989 UNC

Oman 1/2 Rial 1989 UNC

325.000 VNĐ

.....

Oman 1 Rial 1989 UNC

Oman 1 Rial 1989 UNC

650.000 VNĐ

.....

Oman 200 Baisa 1977 UNC

.....

Oman 100 Baisa 1977 UNC

.....