New Hebrides

New Hebrides

Tân Hebrides (tiếng Anh: New Hebrides, tiếng Pháp: Nouvelles-Hébrides) là tên thuộc địa của một nhóm đảo ở Nam Thái Bình Dương mà hiện nay là quốc gia Vanuatu. Tân Hebrides bị đô hộ bởi cả Anh và Pháp vào thế kỷ thứ 18 một thời gian ngắn sau khi Thuyền trưởng James Cook ghé vào đảo. Hai quốc gia này sau đó đã ký một thỏa thuận biến quần đảo thành một nước công quản, tồn tại từ năm 1906 đến 1980, khi Tân Hebrides giành được độc lập và đổi thành tên gọi Vanuatu.

Không có sản phẩm trong danh mục này.