Namibia

Namibia

Cộng hòa Namibia (tiếng Anh: Republic of Namibia) là một quốc gia tại miền nam châu Phi. Tên cũ là Tây Nam Phi.

Danh sách Hiển thị: Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
Sale Namibia 10 Dollar 2015 UNC

Namibia 10 Dollar 2015 UNC

150.000 VNĐ 90.000 VNĐ

.....

Sale Namibia 50 Dollar 2012 UNC

Namibia 50 Dollar 2012 UNC

550.000 VNĐ 400.000 VNĐ

.....

Sale Namibia 20 Dollar 2013 UNC

Namibia 20 Dollar 2013 UNC

200.000 VNĐ 160.000 VNĐ

.....

Sale Namibia 200 Dollar 2015 UNC

Namibia 200 Dollar 2015 UNC

1.750.000 VNĐ 1.650.000 VNĐ

.....

Sale Namibia 100 Dollar 2013 UNC

Namibia 100 Dollar 2013 UNC

950.000 VNĐ 800.000 VNĐ

.....

Sale Namibia 10 Dollar 1993 UNC

Namibia 10 Dollar 1993 UNC

150.000 VNĐ 105.000 VNĐ

.....

Sale Namibia 20 Dollar 2001 UNC

Namibia 20 Dollar 2001 UNC

350.000 VNĐ 325.000 VNĐ

.....

Sale Namibia 50 Dollar 1999 UNC

Namibia 50 Dollar 1999 UNC

600.000 VNĐ 450.000 VNĐ

.....

Sale Namibia 100 Dollar 1999 UNC

Namibia 100 Dollar 1999 UNC

1.100.000 VNĐ 980.000 VNĐ

.....

Sale Namibia 200 Dollar 1999 UNC

Namibia 200 Dollar 1999 UNC

2.100.000 VNĐ 2.000.000 VNĐ

.....