Namibia

Namibia

Cộng hòa Namibia (tiếng Anh: Republic of Namibia) là một quốc gia tại miền nam châu Phi. Tên cũ là Tây Nam Phi.

Danh sách Hiển thị: Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
Sale MS1929 : Namibia 10 Dollar 2012 UNC

MS1929 : Namibia 10 Dollar 2012 UNC

150.000 VNĐ 90.000 VNĐ

.....

Sale MS1931 : Namibia 50 Dollar 2012 UNC

MS1931 : Namibia 50 Dollar 2012 UNC

550.000 VNĐ 400.000 VNĐ

.....

Sale MS1930 : Namibia 20 Dollar 2012 UNC

MS1930 : Namibia 20 Dollar 2012 UNC

200.000 VNĐ 160.000 VNĐ

.....

Sale MS1933 : Namibia 200 Dollar 2012 UNC

MS1933 : Namibia 200 Dollar 2012 UNC

1.750.000 VNĐ 1.650.000 VNĐ

.....

Sale MS1932 : Namibia 100 Dollar 2013 UNC

MS1932 : Namibia 100 Dollar 2013 UNC

950.000 VNĐ 800.000 VNĐ

.....

Sale MS1713 : Namibia 10 Dollar 2001 UNC

MS1713 : Namibia 10 Dollar 2001 UNC

150.000 VNĐ 105.000 VNĐ

.....

Sale MS1714 : Namibia 20 Dollar 2001 UNC

MS1714 : Namibia 20 Dollar 2001 UNC

350.000 VNĐ 325.000 VNĐ

.....

Sale Namibia 50 Dollar 1999 UNC

Namibia 50 Dollar 1999 UNC

600.000 VNĐ 450.000 VNĐ

.....

Sale MS1380 : Namibia 100 Dollar 1999 UNC

MS1380 : Namibia 100 Dollar 1999 UNC

1.100.000 VNĐ 980.000 VNĐ

.....

Sale MS1381 : Namibia 200 Dollar 1999 UNC

MS1381 : Namibia 200 Dollar 1999 UNC

2.100.000 VNĐ 2.000.000 VNĐ

.....