Yugoslavia - Nam Tư

Yugoslavia - Nam Tư

Nam Tư (Jugoslavija trong tiếng Serbo-Croatian (ký tự Latin) và tiếng Slovenia; Југославија trong tiếng Serbo-Croatian (ký tự Cirill) và tiếng Macedonia; tiếng Anh: South Slavia) miêu tả ba thực thể chính trị tồn tại nối tiếp nhau trên Bán đảo Balkan ở Châu Âu, trong hầu hết thế kỷ 20.
Quốc gia đầu tiên được biết với cái tên Nam Tư là Vương quốc Nam Tư, vốn trước ngày 3 tháng 10 năm 1929 từng được gọi là "Vương quốc của người Serbia, người Croatia và người Slovenia". Quốc gia này được thành lập ngày 1 tháng 12 năm 1918 bởi liên minh Nhà nước của người Slovenia, Croatia và Serbia và Vương quốc Serbia. Nước này bị phe Trục xâm chiếm năm 1941, và bởi các sự kiện diễn ra tiếp sau đó, đã chính thức bị xoá bỏ năm 1945.
Quốc gia với tên này từng là "Liên bang Dân chủ Nam Tư", tuyên bố năm 1943 bởi những người cộng sản thuộc phong trào kháng chiến trong Thế chiến thứ hai. Nó được đổi tên thành "Liên bang Cộng hoà Nhân dân Nam Tư" năm 1946, khi một chính phủ cộng sản được thành lập. Năm 1963, nó lại được đổi tên thành "Liên bang Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Nam Tư" (SFRY). Những nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa hợp thành nhà nước này, từ bắc xuống nam, gồm: Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Slovenia, Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Croatia, Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Bosna và Hercegovina, Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Montenegro, Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Serbia (gồm cả các tỉnh tự trị Vojvodina và Kosovo, sau này được gọi đơn giản là Kosovo) và Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Macedonia. Bắt đầu từ năm 1991, Liên bang Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Nam Tư tan rã trong những cuộc chiến tranh Nam Tư kéo theo sự ly khai của hầu hết các thực thể cộng hoà.
Quốc gia cuối cùng mang tên này là "Cộng hoà Liên bang Nam Tư" (FRY) được thành lập ngày 27 tháng 3 năm 1992. Đây là một liên bang trên lãnh thổ của hai nước cộng hoà (chưa ly khai) là Serbia (gồm cả các tỉnh tự trị Vojvodina và Kosovo) và Montenegro. Ngày 4 tháng 2 năm 2003, nó được đổi tên lại thành "Liên bang Serbia và Montenegro", và chính thức xoá bỏ cái tên "Nam Tư". Ngày 3 tháng 6 và 5 tháng 6 năm 2006, Montenegro và Serbia lần lượt tuyên bố độc lập, vì thế chấm dứt những tàn tích cuối cùng của một nhà nước Nam Tư.

Danh sách Hiển thị: Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
Bộ tiền Nam Tư - Yugoslavia 7 tờ 5 10 20 50 100 500 1000 Dinara 1986

Bộ tiền Nam Tư - Yugoslavia 7 tờ 5 10 20 50 100 500 1000 Dinara 1986   .....

Nam Tư - Yugoslavia 10 Dinara 1994 UNC

.....

Nam Tư - Yugoslavia 100 Dinara 1994 UNC

.....

Nam Tư - Yugoslavia 1000 Dinara 1994 UNC

.....

Nam Tư - Yugoslavia 10000000 Dinara 1994 UNC

.....

Nam Tư - Yugoslavia 5 Dinara 1986 UNC

.....

Nam Tư - Yugoslavia 10 Dinara 1986 UNC

.....

Nam Tư - Yugoslavia 20 Dinara 1986 UNC

Tiền giấy Nam Tư Yugoslavia 20 Dinara 1986 UNC Hình ảnh tàu chở hàng tại bến.....

Nam Tư - Yugoslavia 50 Dinara 1986 UNC

.....

Nam Tư - Yugoslavia 100 Dinara 1986 UNC

.....

Nam Tư - Yugoslavia 500 Dinara 1986 UNC

.....

Nam Tư - Yugoslavia 1000 Dinara 1986 UNC

.....