Myanmar

Myanmar

Myanma còn có các tên cũ Miến Điện hay Diến Điện (tên chính thức : Cộng hòa Liên bang Myanma (tiếng Myanma: Pyidaunzu Thanmăda Myăma Nainngandaw) là một quốc gia ở Đông Nam Á, tây bắc bán đảo Trung-Ấn. Có 5.876 km đường biên giới với Trung Quốc (2.185 km), Thái Lan (1.800 km), Ấn Độ (1.463 km), Lào (235 km) và Bangladesh (193 km). Đường bờ biển dài 1.930 km. Diện tích 676.577 km².
Myanma thiết lập quan hệ ngoại giao cấp đại sứ với Việt Nam từ ngày 25 tháng 5 năm 1975.
Ngày 22 tháng 10 năm 2010, Myanmar tuyên bố đổi quốc hiệu thành Cộng hòa Liên bang Myanma, thay đổi quốc kỳ và quốc ca. Sự kiện này diễn ra chỉ trước 17 ngày diễn ra cuộc bầu cử sau 20 năm kể từ lần bầu cử gần nhất trước đây vào năm 1990.

Danh sách Hiển thị: Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
Myanmar 1000 Kyat 2020 UNC

Tiền Myanmar 1000 Kyat 2020 UNC .....

Bộ tiền Myanmar 7 tờ 0.5 1 5 10 20 50 100 Kyats

Bộ tiền Myanmar 7 tờ 0.5 1 5 10 20 50 100 Kyats .....

Myanmar 50 Pyas 1994 UNC

.....

Myanmar 1 Kyat 1996 UNC

.....

Myanmar 5 Kyat 1996 UNC

.....

Myanmar 10 Kyat 1996 UNC

.....

Myanmar 20 Kyat 1996 UNC

.....

Myanmar 50 Kyat 1996 UNC

.....

Myanmar 100 Kyat 1994 UNC

.....

Myanmar 200 Kyat 2004 UNC

.....

Myanmar 5000 Kyat 2009 UNC

.....

Myanmar 10000 Kyat 2012 UNC

.....

Sale Myanmar 15 Kyat 1986 UNC

Myanmar 15 Kyat 1986 UNC

60.000 VNĐ 45.000 VNĐ

.....

Myanmar 25 Kyat 1972 UNC

.....

Myanmar 35 Kyat 1986 UNC

.....

Myanmar 45 Kyat 1987 UNC

.....

Myanmar 75 Kyat 1985 UNC

.....

Myanmar 90 Kyat 1987 UNC

.....

Myanmar 1 Kyat 1990 UNC

.....

Myanmar 1 Kyat 1972 UNC

.....

Myanmar 5 Kyat 1973 UNC

.....

Myanmar 10 Kyat 1973 UNC

.....

Myanmar 10 Kyat 1958 UNC

.....

Myanmar 5 Kyat 1958 UNC

.....

Myanmar 50 Kyat 1958 UNC

.....

Myanmar 100 Kyat 1958 UNC

.....