Macedonia

Macedonia

Macedonia (đọc như "Ma-kê-đô-ni-a") là miền địa lý và lịch sử trên bán đảo Balkan ở Nam Âu, biên giới thay đổi vào đầu thế kỷ 20. Tiếng Hán phiên âm là Mã Cơ Đốn. Nó chiếm khoảng 67.000 kilômét vuông và có dân số 4,76 triệu người. Không ai chính thức chấp nhận những biên giới này, nhất là vì bao gồm những phần Bulgaria, Serbia, và Albania mà không được gọi "Macedonia". Lãnh thổ này ứng với lưu vực các sông (từ phía tây sang phía đông) Aliákmon, Vardar/Axios, và Struma/Strymon (trong đó, sông Axios/Vardar rút nước khỏi vùng đất lớn nhất) và đồng bằng chung quanh Thessaloniki và Serres. Cả miền này bao gồm năm quốc gia Balkan: Hy Lạp, Cộng hòa Macedonia, Bulgaria, và những phần nhỏ của Albania và Serbia.

Danh sách Hiển thị: Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
Macedonia 10 Denari 2018 UNC Polymer

.....

Macedonia 50 Denari 2018 UNC Polymer

.....

Macedonia 10 Dinari 2003 UNC

.....

Macedonia 50 Denari 2003 UNC

.....

Sale Macedonia 100 Denari 2009 UNC

Macedonia 100 Denari 2009 UNC

190.000 VNĐ 170.000 VNĐ

.....

Macedonia 500 Denara 2014 UNC

.....

Macedonia 1000 Denara 2003 UNC

.....

Macedonia 10 Denara 1993 UNC

.....

Macedonia 20 Denara 1993 UNC

.....

Macedonia 50 Denara 1993 UNC

.....

Macedonia 100 Denara 1993 UNC

.....