West African States - khu Vực Tây Phi

West African States - khu Vực Tây Phi

Tiền dùng chung của :

A -Ivory Coast
B -Benin (Dahomey)
C -Burkina Faso
D -Mali (seceded 1962-1984 see Mali)
H -Niger
K -Senegal
T -Togo

Danh sách Hiển thị: Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị: