Iran

Iran

Cộng hòa Hồi giáo Iran (tiếng Ba Tư: جمهوری اسلامی ايران Jomhūrī-ye Eslāmī-ye Īrān), gọi đơn giản là Iran (ايران Īrān), là một quốc gia ở Trung Đông, phía tây nam của châu Á. Trước 1935, tên của nước này là Ba Tư.

Danh sách Hiển thị: Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
Bộ tiền Iran 4 tờ 100 200 500 1000 Rials

Bộ tiền Iran 4 tờ 100 200 500 1000 Rials .....

Bộ tiền Iran 7 tờ 100 200 500 1000 2000 5000 10000 Rials

Bộ tiền Iran 7 tờ 100 200 500 1000 2000 5000 10000 Rials .....

Bộ tiền Iran 10 tờ 100 200 500 1000 2000 5000 10000 20000 50000 100000 Rials

Bộ tiền Iran 10 tờ 100 200 500 1000 2000 5000 10000 20000 50000 100000 Rials .....

R96 : Iran 100 Rial 1985 UNC

.....

R97 : Iran 200 Rial 1982 UNC

.....

R98 : Iran 500 Rial 1982 UNC

.....

R99 : Iran 1000 Rial 1982 UNC

.....

R100 : Iran 1000 Rial 1992 UNC

.....

R101 : Iran 2000 Rial 1985 UNC

.....

Iran 2000 Rials 2005 UNC

.....

MS990 : Iran 5000 Rial 1983 UNC

.....

Sale MS2001 : Iran 5000 Rial 2009 UNC

MS2001 : Iran 5000 Rial 2009 UNC

90.000 VNĐ 60.000 VNĐ

.....

Sale MS1582 : Iran 5000 Rial 1993 UNC

MS1582 : Iran 5000 Rial 1993 UNC

90.000 VNĐ 60.000 VNĐ

.....

Iran 10000 Rials 2009 UNC

.....

MS1583 : Iran 20000 Rials 2005 UNC

.....

Sale MS1826 : Iran 50000 Rial 2010 UNC

MS1826 : Iran 50000 Rial 2010 UNC

200.000 VNĐ 150.000 VNĐ

.....

Sale MS1827 : Iran 100000 Rial 2010 UNC

MS1827 : Iran 100000 Rial 2010 UNC

250.000 VNĐ 200.000 VNĐ

.....