Indonesia

Indonesia

Indonesia (tên chính thức: Cộng hòa Indonesia, tiếng Indonesia: Republik Indonesia; Hán Việt: Nam Dương), là một quốc gia nằm giữa hai lục địa Đông Nam Á và Châu Đại Dương. Indonesia gồm 13.487 hòn đảo  và với dân số khoảng 237 triệu người, đứng thứ tư thế giới về dân số.

Danh sách Hiển thị: Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
Bộ tiền Indonesia 4 tờ 1000 2000 5000 1000 Rupiah 2016

Bộ tiền Indonesia 4 tờ 1000 2000 5000 1000 Rupiah 2016 .....

Bộ tiền Indonesia 4 tờ 100 500 1000 1000 Rupiah

Bộ tiền Indonesia 4 tờ 100 500 1000 1000 Rupiah .....

Bộ tiền Indonesia 5 tờ 1 5 10 25 50 Sen 1964

Bộ tiền Indonesia 5 tờ 1 5 10 25 50 Sen 1964 .....

Sale Indonesia 1000 Rupiah 2016 UNC

Indonesia 1000 Rupiah 2016 UNC

30.000 VNĐ 25.000 VNĐ

.....

Indonesia 2000 Rupiah 2016 UNC

.....

Indonesia 5000 Rupiah 2016 UNC

.....

Indonesia 10000 Rupiah 2016 UNC

.....

Indonesia 20000 Rupiah 2016 UNC

.....

Indonesia 50000 Rupiah 2016 UNC

.....

R92 : Indonesia 100 Rupiah 1992 UNC

.....

R93 : Indonesia 500 Rupiah 1992 UNC

.....

R94 : Indonesia 1000 Rupiah 1992 UNC

.....

R229 : Indonesia 1000 Rupiah 2000 UNC

.....

R228 : Indonesia 100 Rupiah 1984 UNC

.....

R95 : Indonesia 2000 Rupiah 2009 UNC

.....

R227a : Indonesia 1 Sen 1964 UNC

.....

R227b : Indonesia 5 Sen 1964 UNC

.....

R227c : Indonesia 10 Sen 1964 UNC

.....

R227d : Indonesia 25 Sen 1964 UNC

.....

R227e : Indonesia 50 Sen 1964 UNC

.....

R226 : Indonesia 2 1/2 Rupiah 1961 UNC

.....

MS868 : Indonesia 10000 Rupiah 2010 UNC

.....

MS384 : Indonesia 20000 Rupiah 2004 UNC

.....

MS385 : Indonesia 50000 Rupiah 2004 UNC

.....

MS386 : Indonesia 100000 Rupiah 2004 UNC

.....

MS574 : Indonesia 100 Rupiah 1977 UNC

.....

MS576 : Indonesia 500 Rupiah 1982 UNC

.....

MS577 : Indonesia 1000 Rupiah 1987 UNC

.....

MS575 : Indonesia 5000 Rupiah 1980 UNC

.....

MS578 : Indonesia 5000 Rupiah 1992

.....

MS579 : Indonesia 10000 Rupiah 1998 UNC

.....

MS573 : Indonesia 50 Rupiah 1968 UNC

.....

MS1644 : Indonesia 100 Rupiah 1968 UNC

.....

MS1645 : Indonesia 500 Rupiah 1968 UNC

.....

MS1646 : Indonesia 1000 Rupiah 1968 UNC

.....

MS572 : Indonesia 100 Rupiah 1964 UNC

.....

MS1639 : Indonesia 1 Rupiah 1956 UNC

.....

MS1643 : Indonesia 500 Rupiah 1959 UNC

.....

MS1640 : Indonesia 5 Rupiah 1959 UNC

.....

MS1641 : Indonesia 10 Rupiah 1959 UNC

.....

Indonesia 25 Rupiah 1959 UNC

.....

Sale MS571 : Indonesia 100 Rupiah 1959 UNC

MS571 : Indonesia 100 Rupiah 1959 UNC

400.000 VNĐ 300.000 VNĐ

.....

Indonesia 50 Rupiah 1959 UNC

.....