Indonesia

Indonesia

Indonesia (tên chính thức: Cộng hòa Indonesia, tiếng Indonesia: Republik Indonesia; Hán Việt: Nam Dương), là một quốc gia nằm giữa hai lục địa Đông Nam Á và Châu Đại Dương. Indonesia gồm 13.487 hòn đảo  và với dân số khoảng 237 triệu người, đứng thứ tư thế giới về dân số.

Danh sách Hiển thị: Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
Bộ tiền Indonesia 4 tờ 1000 2000 5000 1000 Rupiah 2016

Bộ tiền Indonesia 4 tờ 1000 2000 5000 1000 Rupiah 2016 .....

Bộ tiền Indonesia 4 tờ 100 500 1000 1000 Rupiah

Bộ tiền Indonesia 4 tờ 100 500 1000 1000 Rupiah .....

Bộ tiền Indonesia 5 tờ 1 5 10 25 50 Sen 1964

Bộ tiền Indonesia 5 tờ 1 5 10 25 50 Sen 1964 .....

Sale MS2481 : Indonesia 1000 Rupiah 2016 UNC

MS2481 : Indonesia 1000 Rupiah 2016 UNC

30.000 VNĐ 25.000 VNĐ

.....

MS2480 : Indonesia 2000 Rupiah 2016 UNC

.....

MS2479 : Indonesia 5000 Rupiah 2016 UNC

.....

MS2478 : Indonesia 10000 Rupiah 2016 UNC

.....

MS2477 : Indonesia 20000 Rupiah 2016 UNC

.....

MS2476 : Indonesia 50000 Rupiah 2016 UNC

.....

R92 : Indonesia 100 Rupiah 1992 UNC

.....

R93 : Indonesia 500 Rupiah 1992 UNC

.....

R94 : Indonesia 1000 Rupiah 1992 UNC

.....

R229 : Indonesia 1000 Rupiah 2000 UNC

.....

R228 : Indonesia 100 Rupiah 1984 UNC

.....

R95 : Indonesia 2000 Rupiah 2009 UNC

.....

R227a : Indonesia 1 Sen 1964 UNC

.....

R227b : Indonesia 5 Sen 1964 UNC

.....

R227c : Indonesia 10 Sen 1964 UNC

.....

R227d : Indonesia 25 Sen 1964 UNC

.....

R227e : Indonesia 50 Sen 1964 UNC

.....

R226 : Indonesia 2 1/2 Rupiah 1961 UNC

.....

MS868 : Indonesia 10000 Rupiah 2010 UNC

.....

MS384 : Indonesia 20000 Rupiah 2004 UNC

.....

MS385 : Indonesia 50000 Rupiah 2004 UNC

.....

MS386 : Indonesia 100000 Rupiah 2004 UNC

.....

MS574 : Indonesia 100 Rupiah 1977 UNC

.....

MS576 : Indonesia 500 Rupiah 1982 UNC

.....

MS577 : Indonesia 1000 Rupiah 1987 UNC

.....

MS575 : Indonesia 5000 Rupiah 1980 UNC

.....

MS578 : Indonesia 5000 Rupiah 1992

.....

MS579 : Indonesia 10000 Rupiah 1998 UNC

.....

MS573 : Indonesia 50 Rupiah 1968 UNC

.....

MS1644 : Indonesia 100 Rupiah 1968 UNC

.....

MS1645 : Indonesia 500 Rupiah 1968 UNC

.....

MS1646 : Indonesia 1000 Rupiah 1968 UNC

.....

MS572 : Indonesia 100 Rupiah 1964 UNC

.....

MS1639 : Indonesia 1 Rupiah 1956 UNC

.....

MS1643 : Indonesia 500 Rupiah 1959 UNC

.....

MS1640 : Indonesia 5 Rupiah 1959 UNC

.....

MS1641 : Indonesia 10 Rupiah 1959 UNC

.....

MS1020 : Indonesia 25 Rupiah 1959 UNC

.....

Sale MS571 : Indonesia 100 Rupiah 1959 UNC

MS571 : Indonesia 100 Rupiah 1959 UNC

400.000 VNĐ 300.000 VNĐ

.....

MS1021 : Indonesia 50 Rupiah 1959 UNC

.....