Danh sách Hiển thị: Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
100 Đồng 2016 Kỷ niệm 65 năm thành lập ngân hàng nhà nước + Bìa và bao thư (Folder)

Kỷ niệm 65 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam (1951-2016) Mệnh giá:&nb.....

Tiền 100 Đồng 2016 Kỷ niệm 65 năm thành lập ngân hàng nhà nước

Tờ tiền 100 Đồng kỷ niệm 65 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam (1951-2016) Mệ.....

Bắc Việt Nam 10 Đồng 1951

Giá có thể thay đổi tùy chất lượng cũ mới của tờ tiền. Giá niêm.....

Bắc Việt Nam 10 Đồng 1951 1 XU

.....

Bắc Việt Nam 20 Đồng 1951 MÀU TÍM

Giá có thể thay đổi tùy chất lượng cũ mới của tờ tiền. Giá niêm.....

Bắc Việt Nam 20 Đồng 1951 MÀU OLIU

Giá có thể thay đổi tùy chất lượng cũ mới của tờ tiền. Giá niêm.....

Bắc Việt Nam 50 Đồng 1951 màu XANH LÁ

Giá có thể thay đổi tùy chất lượng cũ mới của tờ tiền. Giá niêm.....

Bắc Việt Nam 50 Đồng 1951 màu NÂU

Giá có thể thay đổi tùy chất lượng cũ mới của tờ tiền. Giá niêm.....

Bắc Việt Nam 100 Đồng 1951 màu XANH LÁ

Giá có thể thay đổi tùy chất lượng cũ mới của tờ tiền. Giá niêm.....

Bắc Việt Nam 100 Đồng 1951 màu XANH DƯƠNG

Giá có thể thay đổi tùy chất lượng cũ mới của tờ tiền. Giá niêm.....

Bắc Việt Nam 500 Đồng 1951

Giá có thể thay đổi tùy chất lượng cũ mới của tờ tiền. Giá niêm.....

Bắc Việt Nam 1000 Đồng 1951

Giá có thể thay đổi tùy chất lượng cũ mới của tờ tiền. Giá niêm.....

Bắc Việt Nam 5000 Đồng 1953

Giá có thể thay đổi tùy chất lượng cũ mới của tờ tiền. Giá niêm.....

Việt Nam 1 Hào 1958

Việt Nam 1 Hào 1958

100.000 VNĐ

Giá có thể thay đổi tùy chất lượng cũ mới của tờ tiền. Giá niêm.....

Việt Nam 1 Hào 1958 TIỀN MẪU

.....

Việt Nam 2 Hào 1958

Giá có thể thay đổi tùy chất lượng cũ mới của tờ tiền. Giá niêm.....

Việt Nam 2 Hào 1958 TIỀN MẪU

.....

Việt Nam 5 Hào 1958

Việt Nam 5 Hào 1958

400.000 VNĐ

Giá có thể thay đổi tùy chất lượng cũ mới của tờ tiền. Giá niêm.....

Việt Nam 5 Hào 1958 TIỀN MẪU

.....

Việt Nam 1 Đồng 1958

Giá có thể thay đổi tùy chất lượng cũ mới của tờ tiền. Giá niêm.....

Việt Nam 1 Đồng 1958 TIỀN MẪU

.....

Việt Nam 10 Đồng 1958 TIỀN MẪU

.....

Việt Nam 2 Đồng 1958

Giá có thể thay đổi tùy chất lượng cũ mới của tờ tiền. Giá niêm.....

Việt Nam 2 Đồng 1958 TIỀN MẪU

.....

Việt Nam 5 Đồng 1958

Giá có thể thay đổi tùy chất lượng cũ mới của tờ tiền. Giá niêm.....

Việt Nam 5 Đồng 1958 TIỀN MẪU

.....

Vietnam 2 Xu 1964 3 ký tự

Giá có thể thay đổi tùy chất lượng cũ mới của tờ tiền. Giá niêm yế.....

Vietnam 2 Xu 1964

Vietnam 2 Xu 1964

2.000.000 VNĐ

.....

Việt Nam 10 Đồng 1958

Giá có thể thay đổi tùy chất lượng cũ mới của tờ tiền. Giá niêm.....

Vietnam 5 Xu 1975

Vietnam 5 Xu 1975

100.000 VNĐ

.....

Vietnam 1 Hào 1972

Vietnam 1 Hào 1972

150.000 VNĐ

.....

Vietnam 2 Hào 1975

Vietnam 2 Hào 1975

150.000 VNĐ

.....

Vietnam 20 đồng 1969

Tiền chưa phát hành Giá thị trường 2015 : khoảng 400USD/tờ .....

Vietnam 10 xu 1966 (1975)

.....

Vietnam 20 xu 1966 (1975)

.....

Vietnam 50 xu 1966 (1975)

.....

Vietnam 1 Đồng 1966 (1975)

.....

Vietnam 2 Đồng 1966 (1975)

.....

Vietnam 5 Đồng 1966 (1975)

.....

Vietnam 10 Đồng 1966 (1975)

.....

Việt Nam 10 xu 1963

Việt Nam 10 xu 1963

120.000 VNĐ

.....

Vietnam 50 Đồng 1966 (1975)

.....

Việt Nam 20 xu 1963

Việt Nam 20 xu 1963

150.000 VNĐ

.....

Việt Nam 50 xu 1963

Việt Nam 50 xu 1963

150.000 VNĐ

.....

Việt Nam 1 Đồng 1963

.....

Việt Nam 2 Đồng 1963

.....

Việt Nam 5 Đồng 1963

.....

Việt Nam 10 Đồng 1963

.....

Việt Nam 50 Đồng 1963

.....