Danh sách Hiển thị: Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
Việt Nam Cộng Hòa 1000 Đồng 1955 - Giấy Mẫu Không Phát Hành

South Vietnam 1000 Dong 1955 - không phát hành Giá : liên hệ 093.....

Việt Nam Cộng Hòa 1000 Đồng 1955 - Giấy Mẫu Không Phát Hành

South Vietnam 1000 Dong 1955 - không phát hành Giá : liên hệ 093.....

Việt Nam Cộng Hòa 1000 Đồng 1955 - Giấy Mẫu Không Phát Hành

South Vietnam 1000 Dong 1955 - không phát hành Giá : liên hệ 093.....

Việt Nam Cộng Hòa 1000 Đồng 1955 - Giấy Mẫu Không Phát Hành

South Vietnam 1000 Dong 1955 - không phát hành Giá : liên hệ 093.....

Việt Nam Cộng Hòa 1000 Đồng 1955 - Giấy Mẫu Không Phát Hành

South Vietnam 1000 Dong 1955 - không phát hành Giá : liên hệ 093.....

Việt Nam Cộng Hòa 1000 Đồng 1955 - Giấy Mẫu Không Phát Hành

South Vietnam 1000 Dong 1955 - không phát hành Giá : liên hệ 093.....

Việt Nam Cộng Hòa 1000 Đồng 1955 - Giấy Mẫu Không Phát Hành

South Vietnam 1000 Dong 1955 - không phát hành Giá : liên hệ 093.....

Việt Nam Cộng Hòa 1 Đồng 1955

South Vietnam 1 Dong 1955 Tiền giấy 1 đồng ( 1 đồng sở thú ) Ngày phát h&.....

Việt Nam Cộng Hòa 5 Đồng 1955 THỦ QUỸ

04/2021 : tiền cũ hơn giá mềm hơn South Vietnam 5 Dong 1955 Tiền giấy 5 đồng (có.....

Việt Nam Cộng Hòa 5 Đồng 1955 THỦ QUY

05/2015 : tiền cũ hơn giá mềm hơn South Vietnam 5 Dong 1955 Tiền giấy 5 đồng (có.....

Việt Nam Cộng Hòa 10 Đồng 1955 THỦ QUỸ

05/2019 : tiền cũ hơn giá mềm hơn South Vietnam 10 Dong 1955 Tiền giấy 10 đồng (c&oacut.....

Việt Nam Cộng Hòa 10 Đồng 1955 THỦ QUY

05/2015 : tiền cũ hơn giá mềm hơn South Vietnam 10 Dong 1955 Tiền giấy 10 đồng (c&oacut.....

Việt Nam Cộng Hòa 20 Đồng 1956

05/2015 : Giá của chất lượng tiền đẹp 85-90%, UNC ~600k, cũ hơn giá mềm hơn South V.....

Việt Nam Cộng Hòa 100 Đồng 1960 MÀU ĐẬM

Tiền cũ hơn giá mềm hơn South Vietnam 100 Dong 1960 Tiền giấy 100 đồng ( 100 đồng nh&ag.....

Việt Nam Cộng Hòa 100 Đồng 1960 MÀU NHẠT

Tiền cũ hơn giá mềm hơn South Vietnam 100 Dong 1960 Tiền giấy 100 đồng ( 100 đồng nh&ag.....

Việt Nam Cộng Hòa 100 Đồng 1958 SERI CÓ 2 CHỮ CÁI

Tiền cũ hơn giá mềm hơn Tiền giấy 200 đồng ( 200 đồng Bụi Trúc hoặc 200 đồng thuyền.....

Việt Nam Cộng Hòa 100 Đồng 1958 SERI CÓ 1 CHỮ CÁI

Tiền cũ hơn giá mềm hơn Tiền giấy 200 đồng ( 200 đồng Bụi Trúc hoặc 200 đồng thuyền.....

Việt Nam Cộng Hòa 500 Đồng 1962

Giá : đại diện ~>1triệu, đẹp 2->4 triệu, mới ->UNC liên hệ Tiền giấy 500 đồ.....

Việt Nam Cộng Hòa 1000 Đồng 1955 - 1000 Đồng Ông Bà Già - Giấy Mẫu Không Phát Hành

South Vietnam 1000 Dong 1955 - không phát hành Giá : liên hệ 093.....

Việt Nam Cộng Hòa 50 Đồng 1955

.....