Danh sách Hiển thị: Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
Việt Nam Cộng Hòa 1 Đồng 1955

Tiền cũ hơn giá mềm hơn South Vietnam 1 Dong 1955 Ngày phát hành: .....

Việt Nam Cộng Hòa 2 Đồng 1955

Tiền cũ hơn giá mềm hơn South Vietnam 2 Dong 1955 Ngày phát hành: .....

Việt Nam Cộng Hòa 5 Đồng 1955

Tiền cũ hơn giá mềm hơn South Vietnam 5 Dong 1955 Ngày phát hành: .....

Việt Nam Cộng Hòa 5 Đồng 1955 CHIÊU HỒI

Tiền cũ hơn giá mềm hơn South Vietnam 5 Dong 1955 Ngày phát hành: .....

Việt Nam Cộng Hòa 10 Đồng 1962

Tiền cũ hơn giá mềm hơn South Vietnam 10 Dong 1962 Ngày phát hành: 1.....

Việt Nam Cộng Hòa 20 Đồng 1962

Tiền cũ hơn giá mềm hơn South Vietnam 20 Dong 1962 Ngày phát hành:.....

Việt Nam Cộng Hòa 50 Đồng 1956

Tiền cũ hơn giá mềm hơn South Vietnam 50 Dong 1956 Ngày phát hành: 2.....

Việt Nam Cộng Hòa 100 Đồng 1955 SERI 2 KÝ TỰ

Tiền cũ hơn giá mềm hơn South Vietnam 100 Dong 1955 Ngày phát hành.....

Việt Nam Cộng Hòa 100 Đồng 1955 SERI 1 KÝ TỰ

Tiền cũ hơn giá mềm hơn South Vietnam 100 Dong 1955 Ngày phát hành.....

Việt Nam Cộng Hòa 500 Đồng 1955

01/2017 : Tiền đẹp 50 60% từ 2 triệu trở lên South Vietnam 200 Dong 1955 Ngày ph&.....

Việt Nam Cộng Hòa 500 Đồng 1955

05/2015 : Tiền đẹp ~70% 1,5-2 triệu trở lên South Vietnam 500 Dong 1955 Ngày ph&a.....