Danh sách Hiển thị: Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
Việt Nam Cộng Hòa 1 Đồng 1955

Tiền cũ hơn giá mềm hơn South Vietnam 1 Dong 1955 Ngày phát hành: .....

Việt Nam Cộng Hòa 2 Đồng 1955

Tiền cũ hơn giá mềm hơn South Vietnam 2 Dong 1955 Ngày phát hành: .....

Việt Nam Cộng Hòa 5 Đồng 1955

Tiền cũ hơn giá mềm hơn South Vietnam 5 Dong 1955 Ngày phát hành: .....

Việt Nam Cộng Hòa 5 Đồng 1955 CHIÊU HỒI

Tiền cũ hơn giá mềm hơn South Vietnam 5 Dong 1955 Ngày phát hành: .....

Việt Nam Cộng Hòa 10 Đồng 1962

Tiền cũ hơn giá mềm hơn South Vietnam 10 Dong 1962 Ngày phát hành: 1.....

Việt Nam Cộng Hòa 20 Đồng 1962

Tiền cũ hơn giá mềm hơn South Vietnam 20 Dong 1962 Ngày phát hành:.....

Việt Nam Cộng Hòa 50 Đồng 1956

Tiền cũ hơn giá mềm hơn South Vietnam 50 Dong 1956 Ngày phát hành: 2.....

Việt Nam Cộng Hòa 100 Đồng 1955 SERI 2 KÝ TỰ

Tiền cũ hơn giá mềm hơn South Vietnam 100 Dong 1955 Ngày phát hành.....

Việt Nam Cộng Hòa 100 Đồng 1955 SERI 1 KÝ TỰ

Tiền cũ hơn giá mềm hơn South Vietnam 100 Dong 1955 Ngày phát hành.....

Việt Nam Cộng Hòa 500 Đồng 1955

01/2017 : Tiền đẹp 50 60% từ 2 triệu trở lên South Vietnam 200 Dong 1955 Ngày ph&.....

Việt Nam Cộng Hòa 500 Đồng 1955

05/2015 : Tiền đẹp ~70% 1,5-2 triệu trở lên South Vietnam 500 Dong 1955 Ngày ph&a.....

Việt Nam Cộng Hòa 1 Đồng 1955

South Vietnam 1 Dong 1955 Tiền giấy 1 đồng ( 1 đồng sở thú ) Ngày phát h&.....

Việt Nam Cộng Hòa 5 Đồng 1955 THỦ QUỸ

04/2021 : tiền cũ hơn giá mềm hơn South Vietnam 5 Dong 1955 Tiền giấy 5 đồng (có.....

Việt Nam Cộng Hòa 5 Đồng 1955 THỦ QUY

05/2015 : tiền cũ hơn giá mềm hơn South Vietnam 5 Dong 1955 Tiền giấy 5 đồng (có.....

Việt Nam Cộng Hòa 10 Đồng 1955 THỦ QUỸ

05/2019 : tiền cũ hơn giá mềm hơn South Vietnam 10 Dong 1955 Tiền giấy 10 đồng (c&oacut.....

Việt Nam Cộng Hòa 10 Đồng 1955 THỦ QUY

05/2015 : tiền cũ hơn giá mềm hơn South Vietnam 10 Dong 1955 Tiền giấy 10 đồng (c&oacut.....

Việt Nam Cộng Hòa 20 Đồng 1956

05/2015 : Giá của chất lượng tiền đẹp 85-90%, UNC ~600k, cũ hơn giá mềm hơn South V.....

Việt Nam Cộng Hòa 100 Đồng 1960 MÀU ĐẬM

Tiền cũ hơn giá mềm hơn South Vietnam 100 Dong 1960 Tiền giấy 100 đồng ( 100 đồng nh&ag.....

Việt Nam Cộng Hòa 100 Đồng 1960 MÀU NHẠT

Tiền cũ hơn giá mềm hơn South Vietnam 100 Dong 1960 Tiền giấy 100 đồng ( 100 đồng nh&ag.....

Việt Nam Cộng Hòa 100 Đồng 1958 SERI CÓ 2 CHỮ CÁI

Tiền cũ hơn giá mềm hơn Tiền giấy 200 đồng ( 200 đồng Bụi Trúc hoặc 200 đồng thuyền.....

Việt Nam Cộng Hòa 100 Đồng 1958 SERI CÓ 1 CHỮ CÁI

Tiền cũ hơn giá mềm hơn Tiền giấy 200 đồng ( 200 đồng Bụi Trúc hoặc 200 đồng thuyền.....

Việt Nam Cộng Hòa 500 Đồng 1962

Giá : đại diện ~>1triệu, đẹp 2->4 triệu, mới ->UNC liên hệ Tiền giấy 500 đồ.....

Việt Nam Cộng Hòa 1000 Đồng 1955 - Giấy Mẫu Không Phát Hành

South Vietnam 1000 Dong 1955 - không phát hành Giá : liên hệ 093.....

Việt Nam Cộng Hòa 50 Đồng 1955

.....

Việt Nam Cộng Hòa 500 Đồng 1966

.....

Bộ tiền VNCH 20 50 100 200 500 1000 Dong 1969 bộ hoa văn

Mặt trước: Mặt sau: .....

Việt Nam Cộng Hòa 20 Đồng 1969

.....

Việt Nam Cộng Hòa 50 Đồng 1969

.....

Việt Nam Cộng Hòa 100 Đồng 1970

.....

Việt Nam Cộng Hòa 200 Đồng 1970

.....

Việt Nam Cộng Hòa 500 Đồng 1970

.....

Việt Nam Cộng Hòa 1000 Đồng 1971

.....

Bộ tiền VNCH 50 100 200 500 1000 Dong 1972 bộ thú

Mặt trước: Mặt sau: .....

Việt Nam Cộng Hòa 50 Đồng 1972

.....

Việt Nam Cộng Hòa 100 Đồng 1972

.....

Việt Nam Cộng Hòa 200 Đồng 1972

.....

Việt Nam Cộng Hòa 500 Đồng 1972

.....

Việt Nam Cộng Hòa 1000 Đồng 1972

.....

Cặp tiền mẫu TRÂU BEO 5000 10000 Đồng VNCH 1975

Giá dao động từ 600 1.000USD trở lên tùy thời điểm .....

Việt Nam Cộng Hòa 5000 Đồng 1975 ( Hiếm )

Giá dao động từ 500 đến 1.000USD trở lên tùy thời điểm và chất lượng tiền.....

Việt Nam Cộng Hòa 10000 Đồng 1975 ( Hiếm )

Giá dao động từ 500 đến 1.000USD trở lên tùy thời điểm và chất lượng tiền.....

Việt Nam Cộng Hòa 1000 Đồng 1975 - TIỀN MẪU ( Hiếm )

Giá dao động từ 900 1.000USD trở lên tùy thời điểm .....