Danh sách Hiển thị: Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
1 PIASTRE (1953)

1 PIASTRE (1953)

Liên Hệ

1 PIASTRE (1953) Giai đoạn 5 - Kỳ 2 - Đợt 1 (1953 - 1954) P-92 1 Piastre 1953 - 1954 Ph&aac.....

FRENCH INDOCHINA 1 PIASTRE 1953 VIETNAM

1 PIASTRE = 1 ĐỒNG (1953)( 1 đồng thuốc bắc) Giai đoạn 5 - Kỳ 2 - Đợt 2 (1952) P-104 1 Piastre.....

FRENCH INDOCHINA 1 PIASTRE 1953 LAOS

1 PIASTRE = 1 KIP (1953)( 1 đồng thuốc bắc) Giai đoạn 5 - Kỳ 2 - Đợt 1 (1953 - 1954) P-99 1 Pi.....

FRENCH INDOCHINA 1 PIASTRE 1953,CAMBODIA

.....

FRENCH INDOCHINA 1 PIASTRE 1954, VIETNAM

Giai đoạn 5 - Kỳ 2 - Đợt 3 (1952 - 1954) P-105 1 Piastre 1952 -1954 Phát hành tại V.....

FRENCH INDOCHINA 1 PIASTRE 1954,LAOS

1 PIASTRE = 1 KIP (1954)( chùa 3 nốc ) Giai đoạn 5 - Kỳ 2 - Đợt 3 (1952 - 1954) P-100 1.....

FRENCH INDOCHINA 1 PIASTRE 1954,CAMBODIA

1 PIASTRE = 1 RIEL (1954) ( chùa 2 nốc ) Giai đoạn 5 - Kỳ 2 - Đợt 3 (1952 - 1954) P-94 .....

FRENCH INDOCHINA 10 PIASTRES 1953 VIETNAM

10 PIASTRES = 10 ĐỒNG (1953) - 10 đồng Vịnh Hạ Long Giai đoạn 5 - Kỳ 2 - Đợt 3 (1952 - 1954) P.....

FRENCH INDOCHINA 10 PIASTRES 1953 LAOS

10 PIASTRES = 10 ĐỒNG (1953) - 10 đồng cô gái Lào Giai đoạn 5 - Kỳ 2 - Đợt 3 .....

FRENCH INDOCHINA 10 PIASTRES 1953, CAMBODIA

10 PIASTRES = 10 RIEL (1953) - 10 đồng múa Miên Giai đoạn 5 - Kỳ 2 - Đợt 3 (1952 - 1.....

FRENCH INDOCHINA 100 PIASTRES 1954, LAOS

100 PIASTRES = 100 KIP (1954) - 100 đồng 3 cô gái Lào Giai đoạn 5 - Kỳ 2 - Đợ.....

FRENCH INDOCHINA 100 PIASTRES 1954, CAMBODIA

100 PIASTRES = 100 RIELS (1954) - 3 cô gái Cam Giai đoạn 5 - Kỳ 2 - Đợt 3 (1952 - 19.....

100 PIASTRES 1954, VIETNAM

100 PIASTRES = 100 Dong (1954) - 100 đồng 3 cô gái VN Giai đoạn 5 - Kỳ 2 - Đợt 3 (19.....

200 PIASTRES 1954, CAMBODIA

200 PIASTRES = 200 RIELS (1953) - 200 đồng mặt đá Giai đoạn 5 - Kỳ 2 - Đợt 3 (1952 - 1954).....

200 PIASTRES 1954, VIETNAM

200 PIASTRES = 200 DONG (1953) - 200 đồng Bảo Đại Giai đoạn 5 - Kỳ 2 - Đợt 3 (1952 - 1954) P-9.....

1 PIASTRE 1946-1949

1 PIASTRE 1946-1949

Liên Hệ

.....

5 PIASTRES 1946-1949

Tiền giấy Đông Dương 5 đồng gò mối .....

20 PIASTRES 1949

20 PIASTRES 1949

Liên Hệ

20 PIASTRES (1949) - LOẠI BĂNG ĐỎ Giai đoạn 5 - Kỳ 1 - Đợt 2 (1947 - 1954) Kích thước: .....

100 PIASTRES 1947-1954

100 PIASTRES (1947 - 1954) - 100 đồng quản tượng Giai đoạn 5 - Kỳ 1 - Đợt 2 (1947 - 1954) K&ia.....

500 PIASTRES 1951

500 PIASTRES 1951

Liên Hệ

"500 QỦA ĐỊA CẦU - BĂNG ĐỎ" Giai đoạn 5 - Kỳ 1 - Đợt 2 (1947 - 1954) Kích thư.....

1000 PIASTRES 1951

1000 PIASTRES 1951

Liên Hệ

1000 đồng mặt đá Chữ ký nhu giai đoạn 5 - Kỳ 1 - Đợt 2 (1947 - 1954) Mẫu n&agrav.....

10 PIASTRES 1947

10 PIASTRES 1947

Liên Hệ

10 PIASTRES (1947) - LOẠI 1 CHỮ Giai đoạn 5 - Kỳ 1 - Đợt 2 (1947 - 1954) Kích thước: 14.....

100 PIASTRES 1946

100 PIASTRES 1946

Liên Hệ

Giấy bạc 100 Đồng (100 PIASTRES) - LOẠI SPECIMEN Giai đoạn 5 - Kỳ 1 - Đợt 1 (1949 - 1951) K&ia.....

1 PIASTRE 1945-1951

1 PIASTRE 1945-1951

Liên Hệ

Giai đoạn 5 - Kỳ 1 - Đợt 1 (1949 - 1951) Kích thước: 127mm x 64mm Màu sắc: mà.....

50 PIASTRES 1945

50 PIASTRES 1945

Liên Hệ

Giai đoạn 5 - Kỳ 1 - Đợt 1 (1949 - 1951) Kích thước: (in 2 lần) 154mm x 64mm - mặt sau: 136m.....

100 PIASTRES 1945 SPECIMEN

.....

1 PIASTRE 1942-1945

1 PIASTRE 1942-1945

Liên Hệ

Mô tả TIỀN THỜI NHẬT BẢN (THỜI ĐỆ NHỊ THẾ CHIẾN -WORLD WAR 2) GIẤY BẠC GIAI ĐOẠN 4 - KỲ .....

5 PIASTRES 1942-1945

5 Piastres (ND 1942 -1945) - Loại màu xanh lá cây Kích thước: 128mm x .....

5 CENTS 1942

5 CENTS 1942

Liên Hệ

5 CENTS - LOẠI CHỮ NẰM PHÍA SAU Seri Đợt 3 (1942 - 1944) P-88a 5 Cents 1942 - 1944 Khu&oci.....

10 CENTS 1939

10 CENTS 1939

Liên Hệ

10 CENTS (1939) - LOẠI 1 CHỮ Giai đoạn 3 (1940 - 1944) Đợt 1 (1940) P-85a 10 Cents 1940 Khu.....

10 CENTS 1942

10 CENTS 1942

Liên Hệ

10 Cents 1942 Đợt 3 (1942 - 1944) P-89a 10 Cents 1942 - 1944 Khuôn khổ: 77mm x 50mm .....

20 CENTS 1939

20 CENTS 1939

Liên Hệ

Giai đoạn 3 (1940 - 1944) Đợt 1 (1940) P-86a 20 Cents 1940 Khuôn khổ: 105mm x 65mm Mà.....

20 CENTS 1942

20 CENTS 1942

Liên Hệ

Đợt 3 (1942 - 1944) P-90 20 Cents 1942 Khuôn khổ: 87mm x 57mm Màu sắc: Tím v&.....

20 PIASTRES 1942-1945

20 Piastres 1942-1945 20 Piastres (ND 1942 -1945)  Giai đoạn 4 - Kỳ 1 (1942 - 1945) P-65 2.....

50 CENTS 1939

50 CENTS 1939

Liên Hệ

Giai đoạn 3 (1940 - 1944) Đợt 1 (1940) P-87a 50 Cents 1940 Khuôn khổ: 105mm x 65mm Mà.....

50 CENTS 1942

50 CENTS 1942

Liên Hệ

Đợt 3 (1942 - 1944) P-91a 50 Cents 1942 - 1944 Khuôn khổ: 96mm x 53mm Màu sắc: Xanh .....

100 PIASTRES 1942-1945

100 Piastres 1942-1945 Họa sĩ thiết kế: G.BARÌERE Del và Phạm Ngọc Khuê. In t.....

500 PIASTRES 1942-1945 ( MÀU ĐEN )

500 Piastres (ND 1944 -1945) - Loại màu đen  Kích thước: 180mm x 79mm Họa s.....

500 PIASTRES 1942-1945 (MÀU XANH)

500 Piastres (ND 1944 -1945) - Loại màu xanh  Kích thước: 180mm x 79mm Họa sĩ t.....

1 PIASTRE 1949

1 PIASTRE 1949

Liên Hệ

GIẤY BẠC GIAI ĐOẠN 4 - KỲ 2 (IN NĂM 1944 PHÁT HÀNH TỪ 1950 ĐẾN 1951) Năm 1944, Nhật .....

5 PIASTRES 1951

5 PIASTRES 1951

Liên Hệ

French Indochina 5 Piastres 1951 5 Piastres in tại Nhật năm 1944 ( 5 đồng ông sư , 1 loại k.....

1 PIASTRE 1932-1936

1 PIASTRE 1932-1936

Liên Hệ

French Indochina 1 Piastre 1932-1936 Tiền giấy Đông Dương 1 đồng gánh dừa ( có.....

1 PIASTRES 1921-1931

French Indochina 1 Piastres 1921-1931 Tiền giấy Đông Dương 1 đồng nón sắt ( loại n&a.....

5 PIASTRES 1926-1931

French Indochina 5 Piastres 1926-1931 Tiền giấy Đông Dương 5 đồng con công ( loại n&a.....

5 PIASTRES 1932-1936

French Indochina 5 Piastres 1932-1936 Tiền giấy Đông Dương 5 đồng gò mối Giai đoạ.....

20 PIASTRES 1928-1931

French Indochina 20 Piastres 1928-1931 Tiền giấy Đông Dương 20 đồng quả táo. Giai.....

20 PIASTRES 1936-1939

French Indochina 20 Piastres 1936-1939 Tiền giấy Đông Dương 20 đồng Băng Trắng - Băng Đỏ ho.....

100 PIASTRES 1925-1939 (100 ĐỈNH LƯ)

- Hình thật - Còn những sản phẩm khác với chất lượng và giá cả.....

500 PIASTRES 1939

500 PIASTRES 1939

Liên Hệ

French Indochina 500 Piastres 1939 "500 QỦA ĐỊA CẦU - BĂNG TRẮNG, 500 đồng mẹ bồng con".....

Tiền Thành Thái FRENCH INDOCHINA 1 PIASTRE 1903-1921

Tiền giấy 1 đồng Thành Thái ( có 2 loại Sài Gòn và Hải Ph&.....

Tiền Thành Thái 5 PIASTRES 1909-1920 SÀI GÒN 1913 VÀ 1915

French Indochina 5 Piastres 1909-1920 Tiền giấy 5 đồng Thành Thái ( có 2 loạ.....

Tiền Thành Thái 5 PIASTRES 1909-1920 ( HẢI PHÒNG )

Tiền giấy 5 đồng Thành Thái ( có 2 loại Sài Gòn và Hải Ph&.....