Danh sách Hiển thị: Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
Tiền Thành Thái FRENCH INDOCHINA 1 PIASTRE 1903-1921

Tiền giấy 1 đồng Thành Thái ( có 2 loại Sài Gòn và Hải Ph&.....

Tiền Thành Thái 5 PIASTRES 1909-1920 SÀI GÒN 1913 VÀ 1915

French Indochina 5 Piastres 1909-1920 Tiền giấy 5 đồng Thành Thái ( có 2 loạ.....

Tiền Thành Thái 5 PIASTRES 1909-1920 ( HẢI PHÒNG )

Tiền giấy 5 đồng Thành Thái ( có 2 loại Sài Gòn và Hải Ph&.....

Tiền Thành Thái 20 PIASTRES 1909-1920 ( HẢI PHÒNG )

Tiền giấy 20 đồng Thành Thái ( có 2 loại Sài Gòn và Hải Ph.....

Tiền Thành Thái 20 PIASTRES 1909-1920 ( SÀI GÒN )

Tiền giấy 20 đồng Thành Thái ( có 2 loại Sài Gòn và Hải Ph.....

Tiền Thành Thái 100 PIASTRES 1911-1925 ( HẢI PHÒNG )

Tiền giấy 100 đồng Thành Thái ( có 2 loại Sài Gòn và Hải P.....

Tiền Thành Thái 100 Piastre 1911-1925 (SÀI GÒN )

1920 100 Piastres,  Saigon branch Tiền giấy 100 đồng Thành Thái - Sà.....