Danh sách Hiển thị: Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
1 PIASTRE 1946-1949

1 PIASTRE 1946-1949

Liên Hệ

.....

5 PIASTRES 1946-1949

Tiền giấy Đông Dương 5 đồng gò mối .....

20 PIASTRES 1949

20 PIASTRES 1949

Liên Hệ

20 PIASTRES (1949) - LOẠI BĂNG ĐỎ Giai đoạn 5 - Kỳ 1 - Đợt 2 (1947 - 1954) Kích thước: .....

100 PIASTRES 1947-1954

100 PIASTRES (1947 - 1954) - 100 đồng quản tượng Giai đoạn 5 - Kỳ 1 - Đợt 2 (1947 - 1954) K&ia.....

500 PIASTRES 1951

500 PIASTRES 1951

Liên Hệ

"500 QỦA ĐỊA CẦU - BĂNG ĐỎ" Giai đoạn 5 - Kỳ 1 - Đợt 2 (1947 - 1954) Kích thư.....

1000 PIASTRES 1951

1000 PIASTRES 1951

Liên Hệ

1000 đồng mặt đá Chữ ký nhu giai đoạn 5 - Kỳ 1 - Đợt 2 (1947 - 1954) Mẫu n&agrav.....