Danh sách Hiển thị: Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
1 PIASTRE 1945-1951

1 PIASTRE 1945-1951

Liên Hệ

Giai đoạn 5 - Kỳ 1 - Đợt 1 (1949 - 1951) Kích thước: 127mm x 64mm Màu sắc: mà.....

50 PIASTRES 1945

50 PIASTRES 1945

Liên Hệ

Giai đoạn 5 - Kỳ 1 - Đợt 1 (1949 - 1951) Kích thước: (in 2 lần) 154mm x 64mm - mặt sau: 136m.....

100 PIASTRES 1945 SPECIMEN

.....