Burundi

Burundi

Cộng hòa Burundi (tiếng Kirundi: Republika y'u Burundi; tiếng Pháp: République du Burundi) là một quốc gia ở đông châu Phi.

Danh sách Hiển thị: Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
Bộ tiền Burundi 3 tờ 500 1000 2000 Francs

Bộ tiền Burundi 3 tờ 500 1000 2000 Francs .....

Bộ tiền Burundi 4 tờ 10 20 50 100 Francs

Bộ tiền Burundi 4 tờ 10 20 50 100 Francs .....

Bộ tiền Burundi 6 tờ 10 20 50 100 500 1000 Francs

Bộ tiền Burundi 6 tờ 10 20 50 100 500 1000 Francs .....

Sale MS2424 : Burundi 1000 Francs 2015 UNC

MS2424 : Burundi 1000 Francs 2015 UNC

85.000 VNĐ 80.000 VNĐ

.....

MS2404 : Burundi 500 Francs 2015 UNC

.....

Sale MS2403 : Burundi 2000 Francs 2015 UNC

MS2403 : Burundi 2000 Francs 2015 UNC

200.000 VNĐ 170.000 VNĐ

.....

Sale MS2402 : Burundi 5000 Francs 2015 UNC

MS2402 : Burundi 5000 Francs 2015 UNC

450.000 VNĐ 270.000 VNĐ

.....

Sale MS2401 : Burundi 10000 Francs 2015 UNC

MS2401 : Burundi 10000 Francs 2015 UNC

650.000 VNĐ 600.000 VNĐ

.....

R62 : Burundi 10 Francs 2005 UNC

.....

R63 : Burundi 20 Francs 2005 UNC

.....

Sale R64 : Burundi 50 Francs 2007 UNC

R64 : Burundi 50 Francs 2007 UNC

40.000 VNĐ 30.000 VNĐ

.....

Sale R65 : Burundi 100 Francs 2011 UNC

R65 : Burundi 100 Francs 2011 UNC

40.000 VNĐ 35.000 VNĐ

.....

Sale MS2232 : Burundi 500 Francs 2013 UNC

MS2232 : Burundi 500 Francs 2013 UNC

75.000 VNĐ 50.000 VNĐ

.....

MS383 : Burundi 1000 Francs 2009 UNC

.....

Sale MS803 : Burundi 2000 Francs 2008 UNC

MS803 : Burundi 2000 Francs 2008 UNC

300.000 VNĐ 200.000 VNĐ

.....

Sale MS1879 : Burundi 5000 Francs 2008 UNC

MS1879 : Burundi 5000 Francs 2008 UNC

475.000 VNĐ 400.000 VNĐ

.....

MS1880 : Burundi 10000 Francs 2013 UNC

.....