Burundi

Burundi

Cộng hòa Burundi (tiếng Kirundi: Republika y'u Burundi; tiếng Pháp: République du Burundi) là một quốc gia ở đông châu Phi.

Danh sách Hiển thị: Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
Bộ tiền Burundi 3 tờ 500 1000 2000 Francs

Bộ tiền Burundi 3 tờ 500 1000 2000 Francs .....

Bộ tiền Burundi 4 tờ 10 20 50 100 Francs

Bộ tiền Burundi 4 tờ 10 20 50 100 Francs .....

Bộ tiền Burundi 6 tờ 10 20 50 100 500 1000 Francs

Bộ tiền Burundi 6 tờ 10 20 50 100 500 1000 Francs .....

Sale Burundi 1000 Francs 2015 UNC

Burundi 1000 Francs 2015 UNC

85.000 VNĐ 80.000 VNĐ

.....

Burundi 500 Francs 2015 UNC

.....

Sale Burundi 2000 Francs 2015 UNC

Burundi 2000 Francs 2015 UNC

200.000 VNĐ 170.000 VNĐ

.....

Sale Burundi 5000 Francs 2015 UNC

Burundi 5000 Francs 2015 UNC

450.000 VNĐ 270.000 VNĐ

.....

Sale Burundi 10000 Francs 2015 UNC

Burundi 10000 Francs 2015 UNC

650.000 VNĐ 600.000 VNĐ

.....

Burundi 10 Francs 2005 UNC

.....

Burundi 20 Francs 2005 UNC

.....

Sale Burundi 50 Francs 2007 UNC

Burundi 50 Francs 2007 UNC

40.000 VNĐ 30.000 VNĐ

.....

Sale Burundi 100 Francs 2011 UNC

Burundi 100 Francs 2011 UNC

40.000 VNĐ 35.000 VNĐ

.....

Sale Burundi 500 Francs 2013 UNC

Burundi 500 Francs 2013 UNC

75.000 VNĐ 50.000 VNĐ

.....

Burundi 1000 Francs 2009 UNC

.....

Sale Burundi 2000 Francs 2008 UNC

Burundi 2000 Francs 2008 UNC

300.000 VNĐ 200.000 VNĐ

.....

Sale Burundi 5000 Francs 2008 UNC

Burundi 5000 Francs 2008 UNC

475.000 VNĐ 400.000 VNĐ

.....

Burundi 10000 Francs 2013 UNC

.....