Bolivia

Bolivia

Bolivia, tên chính thức Cộng hoà Bolivia (tiếng Tây Ban Nha: Estado Plurinacional de Bolivia; IPA: |[re'puβlika ðe bo'liβi̯a]]; tiếng Quechua: Bulubiya; tiếng Aymara: Wuliwya), được đặt theo tên nhà cách mạng Simón Bolívar, là một quốc gia nằm kín trong lục địa ở trung tâm Nam Mỹ. Nước này có biên giới với Brasil ở phía bắc và phía đông, Paraguay và Argentina ở phía nam, Chile và Peru ở phía tây.

Danh sách Hiển thị: Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
Bolivia 20 Bolivianos 2018 UNC

Tiền Bolivia 20 Bolivianos 2018 UNC .....

Bolivia 50 Bolivianos 2018 UNC

Tiền Bolivia 50 Bolivianos 2018 UNC .....

MS2622 : Bolivia 10 Bolivianos 2018 UNC

.....

MS2164 : Bolivia 2 Bolivianos 1986 UNC

.....

MS2165 : Bolivia 5 Bolivianos 1995 UNC

.....

MS1494 : Bolivia 10 Bolivianos 2007 UNC

.....

MS1495 : Bolivia 20 Bolivianos 2007 UNC

.....

MS1496 : Bolivia 50 Bolivianos 2007 UNC

.....

MS1497 : Bolivia 100 Bolivianos 2007 UNC

.....

MS1498 : Bolivia 200 Bolivianos 2007 UNC

.....

MS1850 : Bolivia 500 Bolivianos 1981 UNC

.....

MS1851 : Bolivia 1000 Bolivianos 1982 UNC

.....

MS1852 : Bolivia 5000 Bolivianos 1984 UNC

.....

MS1853 : Bolivia 10000 Bolivianos 1984 UNC

.....

MS1854 : Bolivia 50000 Bolivianos 1984 UNC

.....

MS1855 : Bolivia 100000 Bolivianos 1984 UNC

.....

MS1856 : Bolivia 100000 Bolivianos 1984 UNC

.....

MS1857 : Bolivia 500000 Bolivianos 1984 UNC

.....

MS1858 : Bolivia 1000000 Bolivianos 1985 UNC

.....

MS1859 : Bolivia 5000000 Bolivianos 1985 UNC

.....

MS1860 : Bolivia 10000000 Bolivianos 1985 UNC

.....

MS1846 : Bolivia 10 Bolivianos 1945 UNC

.....

MS1847 : Bolivia 10 Bolivianos 1962 UNC

.....

MS1848 : Bolivia 50 Bolivianos 1962 UNC

.....

MS1849 : Bolivia 100 Bolivianos 1962 UNC

.....

MS1844 : Bolivia 10 Bolivianos 1928 UNC

.....

MS1845 : Bolivia 20 Bolivianos 1928 UNC

.....