Danh sách Hiển thị: Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
Bắc Việt Nam 10 Đồng 1951

Giá có thể thay đổi tùy chất lượng cũ mới của tờ tiền. Giá niêm.....

Bắc Việt Nam 10 Đồng 1951 1 XU

.....

Bắc Việt Nam 20 Đồng 1951 MÀU TÍM

Giá có thể thay đổi tùy chất lượng cũ mới của tờ tiền. Giá niêm.....

Bắc Việt Nam 20 Đồng 1951 MÀU OLIU

Giá có thể thay đổi tùy chất lượng cũ mới của tờ tiền. Giá niêm.....

Bắc Việt Nam 50 Đồng 1951 màu XANH LÁ

Giá có thể thay đổi tùy chất lượng cũ mới của tờ tiền. Giá niêm.....

Bắc Việt Nam 50 Đồng 1951 màu NÂU

Giá có thể thay đổi tùy chất lượng cũ mới của tờ tiền. Giá niêm.....

Bắc Việt Nam 100 Đồng 1951 màu XANH LÁ

Giá có thể thay đổi tùy chất lượng cũ mới của tờ tiền. Giá niêm.....

Bắc Việt Nam 100 Đồng 1951 màu XANH DƯƠNG

Giá có thể thay đổi tùy chất lượng cũ mới của tờ tiền. Giá niêm.....

Bắc Việt Nam 500 Đồng 1951

Giá có thể thay đổi tùy chất lượng cũ mới của tờ tiền. Giá niêm.....

Bắc Việt Nam 1000 Đồng 1951

Giá có thể thay đổi tùy chất lượng cũ mới của tờ tiền. Giá niêm.....

Bắc Việt Nam 5000 Đồng 1953

Giá có thể thay đổi tùy chất lượng cũ mới của tờ tiền. Giá niêm.....