Arctic Territories - Bắc Cực

Bắc Cực hay cực Bắc của Trái Đất (Cực Bắc địa lý) là điểm có vĩ độ bằng +90 độ trên Trái Đất (hay là điểm xuất phát tất cả kinh tuyến). Tại Bắc Cực mọi hướng đều là hướng Nam. Bao phủ nó là Bắc Băng Dương. Điểm Cực Bắc nói trên là Cực Bắc địa lý, đây chỉ là điểm tưởng tượng và nó khác với cực từ Bắc của Trái Đất. Cực từ Bắc là một điểm có thật tại Bathurst Island, Canada và cách 1600 km so với Cực Bắc địa lý, có tọa độ là 82.7, -114.4.

Danh sách Hiển thị: Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
Sale Bắc Cực - Arctic 1 Polar Dollars 2012 UNC polymer

.....

Sale Bắc Cực - Arctic 2 Polar Dollars 2010 UNC polymer

.....

Sale Bắc Cực - Arctic 8 Polar Dollars 2011 UNC polymer

.....

Sale Bắc Cực - Arctic 9 Polar Dollars 2012 UNC polymer

.....

Sale Bắc Cực - Arctic 10 Polar Dollars 2011 UNC polymer

.....

Sale Bắc Cực - Arctic 15 Polar Dollars 2010 UNC polymer

.....