Poland - Ba Lan

Poland - Ba Lan

Ba Lan (tiếng Ba Lan: Polska), quốc danh hiện tại là Cộng hòa Ba Lan (Rzeczpospolita Polska) là một quốc gia ở Trung Âu, tiếp giáp với các nước Đức, Slovakia, Séc, Ukraina, Belarus, Litva, Nga và biển Baltic; diện tích 312.685 km², dân số 38,56 triệu gần như thuần chủng người Ba Lan, đa phần (95%) theo đạo Công giáo Rôma được truyền bá vào đây khi nhà nước Ba Lan đầu tiên hình thành vào thế kỷ thứ 10. Lãnh thổ Ba Lan trong lịch sử có nhiều thay đổi, biên giới hiện nay có từ sau Thế chiến thứ hai theo Thoả thuận Yalta.
Năm 1999 gia nhập NATO, và năm 2004 tham gia vào Liên minh châu Âu.

Danh sách Hiển thị: Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
Bộ tiền Ba Lan - Poland 5 tờ 20 50 100 500 1000 Zlotych

Bộ tiền Ba Lan - Poland 5 tờ 20 50 100 500 1000 Zlotych .....

Ba Lan - Poland 20 Zlotych 1992 UNC

.....

Ba Lan - Poland 50 Zlotych 1992 UNC

.....

Ba Lan - Poland 100 Zlotych 1992 UNC

.....

Ba Lan - Poland 200 Zlotych 1988 UNC

.....

Ba Lan - Poland 500 Zlotych 1992 UNC

.....

Ba Lan - Poland 1000 Zlotych 1982 UNC

.....

Ba Lan - Poland 2000 Zlotych 1982 UNC

.....

Ba Lan - Poland 5000 Zlotych 1988 UNC

.....

Sale Ba Lan - Poland 10000 Zlotych 1988 UNC

Ba Lan - Poland 10000 Zlotych 1988 UNC

400.000 VNĐ 300.000 VNĐ

.....

Ba Lan - Poland 20000 Zlotych 1989 UNC

.....

Ba Lan - Poland 50000 Zlotych 1993 UNC

.....

Ba Lan - Poland 100000 Zlotych 1990 UNC

.....

Ba Lan - Poland 20 Zlotych 2005 UNC

Tiền kỷ niệm nhà soạn nhạc Frederic Chopen .....

Ba Lan - Poland 50 Zlotych 2005 UNC

Tiền kỷ niệm giáo hoàng John Paul II .....

Ba Lan - Poland 10 Zlotych 2008 UNC

Tiền kỷ niệm 90 năm độc lập .....

Ba Lan - Poland 20 Zlotych 2009 UNC

Tiền kỷ niệm 200 năm sinh của thi sĩ Juliusz Slowacki .....

Ba Lan - Poland 10 Zlotych 2016 UNC

.....

Ba Lan - Poland 20 Zlotych 2016 UNC

.....

Ba Lan - Poland 50 Zlotych 1994 UNC

.....

Ba Lan - Poland 100 Zlotych 1994 UNC

.....

Ba Lan - Poland 200 Zlotych 1994 UNC

.....