India - Ấn Độ

India - Ấn Độ

Ấn Độ (tiếng Hindi: भारत गणराज्य Bharat; Trung Quốc gọi là: Thiên Trúc (天竺), Quyên Độc (身毒)) là một quốc gia Nam Á, chiếm hầu hết bán đảo Ấn Độ. Ấn Độ có ranh giới với Pakistan, Trung Quốc, Myanma, Bangladesh, Nepal, Bhutan và Afghanistan. Ấn Độ là nước đông dân thứ nhì trên thế giới, với dân số trên một tỉ người, và đồng thời lớn thứ bảy về diện tích.

Danh sách Hiển thị: Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
R356 : Ấn Độ - India 1 Rupee 2016 UNC

.....

R251 : Ấn Độ - India 5 Rupee 2010 UNC

.....

R252 : Ấn Độ - India 10 Rupee 2010 UNC

.....

R91 : Ấn Độ - India 20 Rupee 2010 UNC

.....

MS1958 : Ấn Độ - India 1 Rupee 1994 UNC

.....

R250 : Ấn Độ - India 2 Rupee 1998 UNC

.....

MS1959 : Ấn Độ - India 5 Rupee 1975 UNC

.....

MS1960 : Ấn Độ - India 10 Rupee 1985 UNC

.....

MS1961 : Ấn Độ - India 50 Rupee 1978 UNC

.....

MS1962 : Ấn Độ - India 100 Rupee 1979 UNC

.....