Egypt - Ai Cập

Egypt - Ai Cập

Ai Cập (tiếng Ả Rập: مصر, Misr), quốc danh chính thức là Cộng hòa Ả Rập Ai Cập (جمهوريّة مصر العربيّة, Gumhūriyyat Misr al-'Arabiyyah), là một nước cộng hòa nằm ở Bắc Phi, Trung Đông và Tây Nam Á. Nước này còn được người Việt trước thế kỷ 20 phiên âm là Y Diệp như trong sách Tây hành nhật ký của Phạm Phú Thứ.

Danh sách Hiển thị: Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
R6a : Ai Cập - Egypt 5 Piastres 2001 UNC

.....

R6b : Ai Cập - Egypt 10 Piastres 2001 UNC

.....

R6c : Ai Cập - Egypt 25 Piastres 2008 UNC

.....

R6d : Ai Cập - Egypt 50 Piastres 2008 UNC

.....

R7 : Ai Cập - Egypt 1 Pound 2008 UNC

.....

MS1086 : Ai Cập - Egypt 5 Pound 2013 UNC

.....

MS1087 : Ai Cập - Egypt 10 Pound 2013 UNC

.....

MS1088 : Ai Cập - Egypt 20 Pound 2010 UNC

.....

MS1089 : Ai Cập - Egypt 50 Pound 2013 UNC

.....

MS1090 : Ai Cập - Egypt 100 Pound 2013 UNC

.....

MS2244 : Ai Cập - Egypt 200 Pound 2013 UNC

.....

MS1434 : Ai Cập - Egypt 5 Pound 1978 UNC

.....

MS1375a : Ai Cập - Egypt 10 Pound 1974 UNC

.....

MS1375b : Ai Cập - Egypt 20 Pound 1978 UNC

.....

MS1199 : Ai Cập - Egypt 1 Pound 1967 UNC

.....

MS1198 : Ai Cập - Egypt 1 Pound 1957 UNC

.....

MS1200 : Ai Cập - Egypt 10 Pound 1964 UNC

.....