Biafra

Biafra

Biafra, tên chính thức Cộng hòa Biafra, là một nhà nước ly khai miền đông nam Nigeria đã tồn tại từ ngày 30 tháng 5 1967 đến 15 Tháng 1 năm 1970, tên của nó từ Bight Biafra (vịnh Đại Tây Dương về phía nam của ) . Những cư dânchủ yếu những người Igbo người đã lãnh đạo sự ly khai do căng thẳng kinh tế, dân tộc, văn hóa tôn giáo giữa các dân tộc khác nhau của Nigeria. Việc tạo ra các quốc gia mới là một trong những nguyên nhân phức tạp cho cuộc chiến tranh dân sự Nigeria, còn được gọi là chiến Nigeria Biafran.

Danh sách Hiển thị: Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
Biafra 1 Pound 1968 UNC

.....

Biafra 10 Shillings 1968 UNC

.....